Project

AF-EU-17027 VetBioNet

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is lid van het netwerk VetBioNet (Veterinary Biocontained facility Network). Dit Europese infrastructuurproject is in 2017 opgezet en heeft als overkoepelend doel om middels een uitgebreid netwerk van vooraanstaande onderzoeksinstellingen en academische instituten excellente en kostbare infrastructuren zoals high containment faciliteiten voor infectieziekteonderzoek en dierproeven beschikbaar te stellen aan onderzoeksgroepen, die niet hierover beschikken en daarmee impulsen te geven aan snellere kennisontwikkeling.

Het netwerk richt zich op onderzoeken naar epizootische en zoönotische ziekten en het promoten van technologische ontwikkelingen, o.a. om de gevraagde service op hoogste standaards uit te voeren.  

In Nederland zijn er slechts een aantal onderzoek locaties met een BSL3 lab, dit zijn laboratoriumfaciliteiten waar op veterinair BioSafetyLevel (BSL)3-niveau veilig gewerkt kan worden met hoogpathogene dierziektevirussen. WBVR beschikt over zo’n BSL3 lab. Onze dierenfaciliteiten voor grote dieren behoren tot de vijf grootste faciliteiten in Europa en er is zeer veel ervaring met dier onderzoeken. Door VetBioNet kunnen externe (internationale) partijen gebruik maken van onze faciliteiten en hier subsidies voor aanvragen.

Een ander voordeel van het netwerk is wanneer een onderzoeker van een externe partij binnen het VetBioNet een onderzoek aanvraagt, WBVR hierop kan aansluiten en de partijen gezamenlijk het onderzoek kunnen uitvoeren.

Publicaties