Nieuws

Debatavond Rode Hoed: zoönose

Gepubliceerd op
17 november 2021

“Vogelgriep is gevaarlijk voor pluimvee. Er kunnen verschillende varianten rondgaan. Als het virus zich aanpast en bij mensen aanslaat en tussen mensen overgedragen kan worden, dan hebben we een volksgezondheidprobleem.”

Deze avond zal op 18 januari alleen online te zien zijn en is gratis te bekijken via Youtube.

Wim van der Poel
Wim van der Poel

Aan het woord is Wim van der Poel. Hij werkt al meer dan 20 jaar aan onderzoek op gebied van zoönosen. Bij Wageningen Bioveterinary Research heeft hij een laboratoriumpijplijn opgezet om nieuwe opduikende zoönosen vroegtijdig te onderkennen en te karakteriseren. Hij is van mening dat zoönosen aangepakt moeten worden volgens een ‘One Health’-benadering. Dat wil zeggen dat alle gezondheidgerelateerde onderzoekdisciplines – humaan en veterinair – met elkaar zullen moeten samenwerken om zoönosen effectief te kunnen beheersen.

Corona en zoönose

Over corona zegt Van der Poel: “Ik hoop dat we een stap kunnen maken naar sneller detecteren van ziekteverwekkers. Bij corona ontstaan nu al die varianten; hoe kunnen we die eerder zien aankomen? Wat ook speelt: steeds meer diersoorten worden gevoelig voor corona. Zo is er net nieuw onderzoek over besmette herten in de VS. Daar moet je ook op inspringen. We willen van het virus af. Dat lukt niet als steeds meer dieren in onze omgeving besmet worden of kunnen worden.”

Van der Poel is te gast bij de tweede editie van het drieluik Mens & Dier in De Rode Hoed in Amsterdam op 18 januari. Wageningen University & Research organiseert met dit debatcentrum een drietal debatavonden met als thema Mens en Dier. Deze editie gaat het over zoönosen.

Antoinette Thijssen, communicatiemanager bij dierwetenschappen, is betrokken bij de samenwerking rond de debatten: “Wetenschap staat niet op zichzelf, maar krijgt vorm in interactie met de samenleving. Zo doen we bij Wageningen University & Research (WUR) veel onderzoek naar dierenwelzijn en naar nieuwe stalsystemen waarin dieren hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen, omdat dit belangrijke thema’s zijn in de maatschappij. WUR-wetenschappers vinden het belangrijk om steeds in verbinding te staan met de verschillende stemmen, geluiden en perspectieven in die samenleving.”

Mens en Dier in de Rode Hoed

Thijssen vervolgt: “De eerste avond over het thema Mens en Dier in de Rode Hoed liet heel goed zien hoe de opvattingen over de omgang met dieren maatschappelijk aan het verschuiven is. Dat brengt ook weer nieuwe vragen en dilemma’s voor wetenschappers met zich mee. Het is ontzettend boeiend om die samen met een geïnteresseerd en betrokken publiek te verkennen.”