Nieuws

Global One Health-aanpak verbindt voedselsystemen en gezondheid

Gepubliceerd op
6 april 2023

“De ‘Global One Health’-aanpak is een noodzakelijk instrument om voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën of de effecten ervan te minimaliseren”, dat stelt Bieneke Bron. Ze is een van de auteurs van 'The Age of Pandemics, Connecting Food Systems and Health: A Global One Health Approach'. De publicatie van Bron, Joukje Siebenga en Louise Fresco maakt deel uit van het boek 'Science and Innovations for Food Systems Transformations', gebaseerd op de UN Food System summit in 2021.

Verbinding

One Health verbindt de gezondheid van mens, dier, plant en milieu met elkaar. “Zowel vanuit de aanpak als vanuit de uitkomst bekeken”, benadrukt Bieneke Bron, onderzoeker bij Wageningen Bioveterinary Research, onderdeel van Wageningen University &Research (WUR). “Ziekte-uitbraken veroorzaken verstoringen die van invloed kunnen zijn op de voedselzekerheid en in veel gevallen ook op het inkomen van werknemers of de economische levensvatbaarheid van bedrijven in het voedselsysteem”, zegt Louise Fresco, voormalig bestuursvoorzitter van WUR.

Fresco, Bron en Joukje Siebenga, programmaleider van ERRAZE@WUR (Early Recognition and Rapid Action in Zoonotic Emergencies), schreven het artikel 'The Age of Pandemics, Connecting Food Systems and Health'. Hierin gaan de wetenschappers in op het verband tussen wereldwijde voedselzekerheid en One Health. Volgens de auteurs zijn er directe en indirecte interacties van pandemieën op voedselsystemen. Arme landen zijn daarbij kwetsbaarder voor ziekten en economische neergang als gevolg van deze interacties dan rijke landen.

Impact verminderen

De auteurs identificeren drie manieren om de impact van ziekten te verminderen en zo de risico's van toekomstige pandemieën te minimaliseren:

  1. Vermindering van de noodzaak van verstoring van de natuurlijke habitat
  2. Slim beheer van beide zijden van het raakvlak tussen natuurlijke ecosystemen en het agrovoedingssysteem, en waakzaamheid op het raakvlak mens-dier binnen het agrovoedingssysteem
  3. Verbetering van de algehele gezondheid van mens, dier en milieu

Lokale, regionale en mondiale voedselzekerheid worden beïnvloed door het optreden van epidemieën van zoönotische infectieziekten. Dergelijke ziekten worden veroorzaakt door ziekteverwekkers die overslaan van dieren op mensen. Tegelijkertijd blijven ook niet-zoönotische ziekten die dieren en planten treffen de voedselzekerheid verstoren. “Een One Health-benadering omarmt het idee dat de gezondheid van dieren, mensen, planten en het milieu onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn”, benadrukt Bron. “Daarom moeten innovaties die kwesties zoals klimaatverandering en andere grote One Health-uitdagingen aanpakken, ook het risico voor nieuwe en opkomende ziekteverwekkers bij mens, dier en plant in beeld brengen.”

Voorbereiden

De FAO stelde dat de COVID-19-pandemie de verwevenheid van onze voedselsystemen en gezondheid zichtbaar maakte. “De huidige pandemie was niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn”, stellen de experts van WUR. “Daarom is het belangrijk dat we ons ervan bewust zijn dat wereldwijde voedselzekerheid en de gezondheid van mens, dier, plant en milieu met elkaar verbonden zijn. Door die relatie te begrijpen, kunnen we ons beter voorbereiden op toekomstige pandemieën of de effecten ervan minimaliseren”, zegt Siebenga.

One Health-aanpak

Volgens de WUR-experts moeten zowel publieke als private partijen hun One Health-aanpak versterken om gezamenlijk veerkrachtige en sterke wereldwijde agrifoodsystemen te realiseren en gezondheid te bevorderen.

“Voedselzekerheid is essentieel voor de gezondheid en het welzijn van de mens, en een gezonde wereldbevolking is minder vatbaar voor ziekteverwekkers. Verder onderzoek naar en een beter begrip van de rol van voedselsystemen in de context van Global One Health kunnen extra aangrijpingspunten bieden voor duurzame, cultureel aanvaardbare en economisch haalbare interventies”, zegt Fresco.

Transformatie

De onderlinge verbinding tussen gezondheid en voedselsystemen verbeteren, brengt veel uitdagingen met zich mee. Het vraagt onder andere een mentaliteitsverandering, concluderen de auteurs. De VN-top over voedselsystemen in 2021 was een voorbeeld van een initiatief dat bijdraagt aan de verandering van het wereldwijde voedselsysteem om daarmee de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van 2030 te realiseren. “Wanneer consumenten, producenten en overheden hun inspanningen bundelen en een Global One Health-benadering hanteren om het agrovoedingssysteem opnieuw te ontwerpen, kunnen belangrijke stappen worden gezet in de richting van veerkracht van het voedselsysteem en een betere gezondheid”, concluderen Bron, Siebenga en Fresco.