Expertise

Het dierlijk microbioom omarmen

De Dies Natalis van Wageningen University & Research droeg in 2024 het thema ‘From globe to gut’. Centraal stond de rol van het microbioom in maatschappelijke uitdagingen, zoals de gezondheid van mens en dier, duurzame voedselproductie en milieuvervuiling. Ons onderzoek toont het belang aan van het dierlijke microbioom bij (darm)gezondheid en welzijn, alsmede de relatie tussen het microbioom en genetica in methaanproductie bij koeien.

Op deze pagina staat informatie over de mogelijkheden om met onderzoek naar het dierlijk microbioom diverse vraagstukken op te lossen.

Wat is het (dierlijk) microbioom?

Het microbioom is de gemeenschap van micro-organismen zoals bacteriën, schimmels, virussen en protozoën die in een bepaalde omgeving leven. Net als mensen, hebben ook dieren microbiomen, bijvoorbeeld op de huid, in de mond, longen en darmen.

Vooral het darmmicrobioom is onderzocht, want dit kan helpen bij voedselvertering, (darm)ontwikkeling bevorderen en bijdragen aan gezondheid. Goede darmgezondheid van dieren is een basisvoorwaarde voor een duurzame veehouderij.

Belangrijke factoren die de samenstelling van het (darm)microbioom in dieren beïnvloeden zijn: leeftijd, ras, omgeving van de darm, factoren bij de moeder, geslacht, voeding, huisvesting, hygiëne, medicatie, temperatuur, strooisel en geografische locatie.

Microbiome under the looking glass

Is er een relatie tussen het microbioom bij mens en dier en gezondheid?

Nuttige en schadelijke microben leven samen in specifieke ecosystemen. Sommigen komen zowel bij mensen als dieren voor, waaronder pathogenen. Deze kunnen ziekten aan de luchtwegen, darmen, urinewegen, borstklieren of het immuunsysteem veroorzaken, die vervolgens kunnen leiden tot ontstekingen of veranderingen in het microbioom.

Wanneer bacteriën een ontsteking of ziekte veroorzaken, kan antibiotica helpen de groei te remmen of micro-organismen te doden. Sommige pathogenen hebben zich echter zo ontwikkeld dat ze resistent zijn geworden voor antibiotica. In onderzoek naar de relatie tussen het microbioom bij dier en mens wordt gekeken naar de wisselwerking tussen microben. Kennis daarover kan helpen strategieën tegen antibioticaresistentie te ontwikkelen.

Human Animal Microbiome shutterstock_1611366112.jpg

Met wat voor vragen over het microbioom helpen wij?

Wageningen University & Research doet op verschillende vlakken onderzoek naar het dierlijk microbioom:

Binnen elk van deze domeinen zijn studies denkbaar die het effect aantonen van bijvoorbeeld ziekteverwekkers of ontstekingen, vaccins, voeding, fokkerij en omgeving.

Onze focus ligt voornamelijk op onderzoek bij dieren in de veehouderij: koeien, varkens en kippen. Maar we hebben ook ervaring met schapen, muizen, honden, katten, cavia’s en fretten.

Microbioom en gezondheid dier