Nieuws

Lintje voor Ludo Hellebrekers bij afscheid als directeur van WBVR

Gepubliceerd op
31 maart 2022

Donderdag 31 maart 2022 is aan professor Ludo Hellebrekers een Koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester Frits Naafs (gemeente Utrechtse Heuvelrug). Ludo ontving het lintje tijdens zijn afscheid als directeur van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in Lelystad.

De onderscheiding 'Officier in de Orde van Oranje-Nassau' is aan Ludo toegekend, omdat zijn bijdrage aan diverse thema's op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en volksgezondheid van grote waarde is voor Nederland.

Integrale aanpak gezondheid van dier en mens

Als directeur van WBVR heeft hij sinds 2015 niet alleen op inspirerende en verbindende wijze leiding gegeven aan het instituut, hij zette zich ook breder binnen en buiten de universiteit in voor visievorming en nieuwe samenwerkingsverbanden. Ludo ontwikkelde het instituut van een toonaangevend instituut op het terrein van diergezondheid binnen Europa naar een instituut dat daarnaast ook leidend is op het gebied van Global One Health vraagstukken.

Onder zijn leiding leverde WBVR een waardevolle bijdrage aan de opbouw van de testcapaciteit voor humane coronadiagnostiek in Nederland, door de diagnostische expertise en faciliteiten van het instituut actief aan te bieden in het begin van de pandemie.

Ludo leverde verder een grote bijdrage aan de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierhouderij, in het belang van de dier- en volksgezondheid.

Neventaken

Naast zijn werk bij WBVR, is Ludo betrokken bij het Centre for Sustainable Animal Stewardship, de Raad voor Dierenaangelegenheden van het ministerie van LNV, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Centrale Commissie Dierproeven en de Autoriteit Diergeneesmiddelen.

Diergeneeskunde

Voordat Ludo directeur werd bij WBVR, droeg hij 34 jaar in brede zin bij aan het opleiden van dierenartsen en de ontwikkeling van het belangrijke vakgebied anesthesiologie. Hij was hij verbonden aan de faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht als Hoogleraar Veterinaire Anesthesiologie.