Project

Live Attenuated Rift Valley Fever Vaccine for Single Shot Application (LARISSA)

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) coördineert een nieuw project dat zich richt op de ontwikkeling van een humaan vaccin tegen het Rift Valley fever virus.

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)

Het project heeft een totaal budget van US$ 12.5 miljoen en wordt gefinancierd door CEPI, met ondersteuning van het EU H2020 programma.

Coördinerende rol WBVR

Het project omvat de productie van het vaccin, pre-klinisch onderzoek en een Fase I studie waarin de veiligheid en effectiviteit van het vaccin wordt onderzocht. WBVR geeft samen met CEPI leiding aan het publiek-privaat consortium.

Vaccin voor dieren en de mens

WBVR ontwikkelde eerder een experimenteel levend-verzwakt vaccin voor dieren dat veiligheid en effectiviteit optimaal combineert. In het huidige project wordt een vergelijkbare technologie gebruikt voor de ontwikkeling van een humaan vaccin.

Ondersteuning EU Horizon 2020 programma

Deze investering vormt onderdeel van de derde CEPI investeringsronde, en is opgezet met steun van het Europese Unie Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma, onder overeenkomst nr. 857934.

Lees meer: