Nieuws

Nieuw onderzoek naar verspreiding varkensgriep

article_published_on_label
30 november 2023

De verspreiding van varkensgriep lijkt de afgelopen decennia te veranderen. Een consortium van bedrijfsleven, dierenartsen en Nederlandse kennisinstellingen (waaronder Wageningen Bioveterinary Research (WBVR, onderdeel van Wageningen University & Research)), heeft de krachten gebundeld om te onderzoeken hoe het varkensgriepvirus verspreid op varkensbedrijven. Het onderzoeksproject duurt vier jaar.

Overdracht en verspreiding

Doel van het onderzoek geïnitieerd door het consortium, is om verspreiding van het varkensgriepvirus binnen grote varkensbedrijven in kaart te brengen. Deze kennis is van belang voor de varkenssector om maatregelen te identificeren die de circulatie van varkensgriepvirus kunnen beperken. Op deelnemende varkensbedrijven zal worden onderzocht in welke leeftijdsgroepen de varkensgriepvirussen en antistoffen tegen dit virus kunnen worden aangetoond en welke virusstammen ziekte veroorzaken. Ook wordt gekeken naar de snelheid waarmee het virus verspreidt, en welke combinatie(s) van antistoffen en afweercellen voldoende bescherming geven om de virusverspreiding te remmen.

Griepvirussen

Uitbraken van varkensgriep werden in het verleden vooral gezien in het winterseizoen. Tegenwoordig wordt het varkensgriepvirus op sommige varkensbedrijven jaarrond aangetoond. In de meeste gevallen veroorzaakt de infectie lichte tot milde verschijnselen bij varkens. In combinatie met andere ziekteverwekkers kunnen uitbraken echter gepaard gaan met ernstige ziekte.

Er bestaan griepvirusstammen die alleen varkens infecteren, maar varkens kunnen ook worden geïnfecteerd door griepvirussen van mensen of vogels. In theorie is het mogelijk dat gelijktijdige infectie van varkens met verschillende griepvirussen leidt tot het ontstaan van virusvarianten met nieuwe eigenschappen, met een risico op overdracht naar de mens.

Bestrijding en preventie

Op basis van de gegevens verzameld in het onderzoek naar varkensgriep worden computermodellen ontwikkeld die de verspreiding van varkensgriep nabootsen. Met deze modellen kunnen maatregelen om verspreiding van varkensgriepvirus te remmen, zoals vaccinatie of extra hygiëne, worden getoest.

Expertise bundelen

Het onderzoek naar varkensgriep wordt uitgevoerd door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), onderdeel van Wageningen University & Research, in samenwerking met meerdere projectpartners. WBVR is gespecialiseerd in wetenschappelijk onderzoek om de verspreiding van dierziekten te voorkomen en gezondheid te bevorderen. “Het onderzoek naar varkensgriep sluit aan bij onze expertise”, aldus WBVR-business unitmanager Annemarie Rebel. “Voor dit onderzoek combineren we onze virologische kennis met epidemiologische expertise. Met dit project verwachten we het inzicht en de kennis van de verspreiding van varkensgriepvirussen te vergroten. Hiermee kunnen we een bijdrage leveren aan de gezondheid van dier en mens.”