Project

Ontwikkeling van een intranasaal vaccin tegen COVID-19

Er zal een vaccin tegen COVID-19 worden ontwikkeld door een nieuw opgerichte publiek-private samenwerking binnen de topsector Life Sciences & Health. In dit consortium zal de coronavirus-expertise van de Universiteit Utrecht, de virale vectortechnologie en dierfaciliteiten van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), en de vaccinproductietechnologie van The Institute for Translational Vaccinology (Intravacc) worden gecombineerd.

De opkomst van een nieuw SARS-coronavirus (SARS-CoV-2) in China eind 2019 heeft geresulteerd in een COVID-19-pandemie met meer dan 4,7 miljoen bevestigde gevallen en meer dan 300.000 doden. De snelle verspreiding van de ziekte heeft de volksgezondheidssector overbelast en heeft ernstige gevolgen voor de wereldeconomie. Het is duidelijk dat een vaccin dat beschermt tegen deze ziekte dringend nodig is om verdere verspreiding, IC-opnames en sterfte te voorkomen.

Intranasal vaccin tegen het nieuwe coronavirus

We willen een intranasaal toedienbaar vaccin ontwikkelen om mensen te beschermen tegen COVID-19. Het vaccin zal bestaan ​​uit een Newcastle Disease Virus (NDV) vector die het spike-eiwit (S) van SARS-CoV-2 tot expressie brengt. Dit eiwit is een belangrijk doelwit voor neutraliserende antilichamen.

NDV is veilig gebleken voor intranasale toediening bij zoogdieren, inclusief niet-menselijke primaten.

Een werkzaam en veilig vaccin

De werkzaamheid en veiligheid van het vaccin zullen worden getest in een preklinisch diermodel. Bovendien zal een schaalbaar vaccinproductieproces worden ontwikkeld ter voorbereiding van GMP-producties zodra het vaccin de preklinische werkzaamheid heeft bewezen.

De beschikbaarheid van een veilig en doeltreffend vaccin tegen COVID-19 zal een grote sociale en economische impact hebben door het verminderen van ernstige ziekten en sterfte, het opheffen van verboden op (inter) nationale reizen en grote bijeenkomsten, evenals door het verminderen van de belasting voor het publiek gezondheidszorgsysteem.

Gebruik maken van reverse genetics

WBVR heeft een techniek ontwikkeld genaamd ‘reverse genetics’. Deze maakt de genetische modificatie van het Newcastle disease virus (NDV) mogelijk. NDV kan bij vogels ziekte veroorzaken, maar is onschadelijk voor zoogdiersoorten waaronder mensen. WBVR heeft reverse genetics gebruikt om NDV te ontwikkelen als een vaccinvector tegen infectieziekten bij mens en dier. Deze technologie zal nu worden gebruikt om een ​​vaccin tegen COVID-19 te maken.

Over het Vero-celplatform van Intravacc

Het productieproces van het virale vaccin van Intravacc is gebaseerd op een cGMP-klasse, wettelijk goedgekeurde Vero-cellijn. Dit platform wordt gebruikt voor routinematige grootschalige commerciële vaccinproductie door klanten over de hele wereld. Bovendien zijn er regelmatig viruszaadpartijen en klinische batches geproduceerd op de Vero-cellen, bijvoorbeeld Poliovirus, Enterovirus (EV71) en Respiratory Syncytial Virus (RSV).