Nieuws

Oproep tot bewustwording antibioticaresistentie

Gepubliceerd op
20 juni 2019

Een groep maatschappelijke organisaties, waaronder Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), ondertekent vandaag een oproep voor het vergroten van de bewustwording over antimicrobiële resistentie (AMR) in Nederland. Dit maakten de initiatiefnemers vandaag bekend tijdens het side event van de ministeriële AMR-conferentie in Artis Micropia.

Micro-organismen (bacteriën, schimmels en virussen) ontwikkelen resistentie onder druk van het gebruik van antimicrobiële middelen. Onjuist gebruik versnelt dat proces. Dat geldt voor mensen, dieren en in de leefomgeving. Door toenemende mobiliteit van mensen, dieren en voedsel (én daarmee van micro-organismen) neemt de verspreiding van resistentie toe.

Iedereen kan actief bijdragen

Publieke bewustwording en een sterkere verbinding tussen wetenschap, beleid en maatschappij, nationaal en internationaal, zijn noodzakelijk om meer vat te krijgen op AMR, zo onderstrepen de initiatiefnemers in de oproep tot bewustwording van AMR. Van verstandig omgaan met antibiotica en antibioticaresten, via veilig vrijen tot voedselkeuzes. Iedere burger is verantwoordelijk: iedereen kan actief bijdragen aan het voorkomen van de ontwikkeling en de verspreiding van resistentie.

Ondertekenaars van de oproep

De oproep wordt ondertekend door Artis Micropia, Amsterdam Institute for Global Health & Development, KNCV Tuberculosefonds, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, Soa Aids Nederland, Stichting Werkgroep Antibioticabeleid, Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, Wageningen Bioveterinary Research en ZonMw.

Op de ministeriële conferentie in Noordwijk onderstreepten ook minister Bruno Bruins (VWS) en Prinses Margriet – beschermvrouwe van KNCV Tuberculosefonds - het belang van maatschappelijke betrokkenheid rond AMR.