Nieuws

Start Fase I klinisch onderzoek met nieuw Rift Valley fever vaccin

article_published_on_label
18 augustus 2022

De eerste gezonde vrijwilliger kreeg deze week het hRVFV-4s vaccin toegediend, een nieuw kandidaat-vaccin tegen Rift Valley fever bij mensen. In de klinische studie, uitgevoerd door het LARISSA consortium, worden de veiligheid, mogelijke bijwerkingen en immunogeniciteit van het kandidaat-vaccin beoordeeld. "We zijn erg trots en verheugd dat we deze mijlpaal hebben bereikt", zegt Carine Punt, CEO van Wageningen University & Research (WUR) spin-out BunyaVax, verantwoordelijk voor het management van het LARISSA-consortium.

In deze first-in-human klinische studie – die is opgezet als een dose escalatie studie − worden de standaard Fase I-veiligheidsparameters en de immunogeniciteit van het hRVFV-4s-vaccin beoordeeld bij gezonde volwassen vrijwilligers. Na toediening van een enkele dosis zal het kandidaat-vaccin naar verwachting een langdurige immuunrespons opwekken tegen Rift Valley fever (RVF). RVF is een ernstige en dodelijke virusziekte (zoönose) die voornamelijk wordt overgedragen door muggen. De klinische studie wordt uitgevoerd in het Centrum voor Vaccinologie in België met CR2O als klinische uitvoeringspartner.

Project

Momenteel zijn de enige beschikbare RVF-vaccins uitsluitend toegelaten voor gebruik bij dieren; geen enkel vaccin heeft een goedkeuring voor toepassing bij mensen. Het LARISSA-consortium wil hierin verandering brengen. LARISSA is het acroniem voor live-attenuated Rift Valley fever vaccine for single-shot application. Het consortium onder leiding van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), onderdeel van Wageningen University & Research, bestaat uit zes partners. Het consotium wordt gefinancierd door de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), met steun van het EU Horizon 2020-programma.

We zetten de eerste stap richting het beschermen van mensen tegen deze ziekte. Dit is een mooi voorbeeld van de One Health-aanpak.
Paul Wichgers Schreur, WBVR

One Health

“Het vaccinvirus, oorspronkelijk ontwikkelt in 2014, is zeer veilig en effectief tegen RVF in herkauwers. Na jaren van optimaliseren van de productie en het slechten van de obstakels voor humane toelating, zetten we de eerste stap richting het beschermen van mensen tegen deze ziekte. Dit is een mooi voorbeeld van de One Health-aanpak, waarbij menselijke, dierlijke en klimatologische variabelen worden samengebracht”, aldus Paul Wichgers Schreur, projectcoördinator van het LARISSA-consortium (WBVR).

“Onze internationaal georiënteerde wereld heeft ons kwetsbaar gemaakt voor de snelle verspreiding van zoönosen. De opkomst van een nieuwe pandemische ziekte is slechts een kwestie van tijd. Ook klimaatverandering vergroot dit risico nog verder, wat leidt tot een uitbreiding van het aantal dieren dat ziekteverwekkers kan verspreiden en overbrengen. Een voorbeeld daarvan zijn muggen die drager zijn van het Rift Valley fever-virus”, zegt dr. Melanie Saville, uitvoerend directeur van Vaccine R&D bij CEPI.

“Gezien het potentieel ontwrichtende karakter van RVF voor gezondheid, economie en samenleving in met name Afrika, moeten we een veilig en effectief vaccin ontwikkelen voor mensen. Alleen daarmee kunnen we mensen in de RVF-regio’s beschermen en samenlevingen betere instrumenten bieden om zich voor te bereiden op eventuele wereldwijde epidemieën.”

Over Rift Valley fever

Rift Valley fever (RVF), oftewel riftdalkoorts, werd voor het eerst vastgesteld in 1931 tijdens een onderzoek naar een uitbraak onder schapen op een boerderij in de Rift Valley in Kenia. Sindsdien zijn er meerdere uitbraken gemeld op het Afrikaanse continent en op het Arabische schiereiland. RVF treft vooral herkauwers, wat leidt tot hoge sterfte onder jonge dieren en abortusstormen in drachtige kuddes.

Mensen worden besmet door nauw contact met besmette dieren of via een muggenbeet. Ondanks dat de meerderheid van de geïnfecteerde mensen milde griepachtige symptomen vertoont, kan de infectie zich bij ongeveer 1-2% van de infecties ontwikkelen tot een levensbedreigende ziekte. Aangezien gevoelige muggen hun leefgebied uitbreiden, bestaat de vrees dat het virus zich in de nabije toekomst naar andere regio's zal verspreiden. Gezien de epidemische dreiging die RVF met zich meebrengt, heeft de WHO de ziekte geclassificeerd als een prioritaire ziekteverwekker waarbij er volop ingezet moet worden op onderzoek en ontwikkeling gericht op het vergroten van de kennis over RVF en het voorkomen en de bestrijding van de ziekte.