Project

VACDIVA

Het project VACDIVA beoogt een effectief vaccin tegen Afrikaanse varkenspest (AVP) te ontwikkelen. Doel is om het AVP-probleem in Europa en in de door de ziekte getroffen landen op te lossen.

Het VACDIVA-project is gefinancierd met 10 miljoen euro door de Europese Unie (EU). Het project heeft een looptijd van 4 jaar. De Universiteit van Madrid is projectleider.

De verspreiding van de ziekte stoppen

Er is momenteel geen vaccin beschikbaar tegen Afrikaanse varkenspest. Recente uitbraken in Europa en Azië brengen de varkensindustrie wereldwijd in gevaar. Controle van de ziekte is gebaseerd op vroege diagnose en implementatie van strikte sanitaire maatregelen. Maatregelen van getroffen landen zijn echter onvoldoende geweest om de verspreiding te stoppen.

VACDIVA uitkomsten:

  1. Drie veilige en effectieve pilot-vaccins - voor wilde zwijnen en gehouden varkens - klaar voor registratie
  2. Gevalideerde begeleidende DIVA-tests
  3. Kosten-baten en effectieve surveillance- en controle-vaccinatiestrategieën, met veldproeven

Twee wereldleiders in vaccinproductie en AVP-diagnosesets zorgen voor de productie van de nieuwe vaccins en DIVA-tests. Epidemiologische modellering van wereldwijde scenario's wordt aangeboden om de autoriteiten te helpen de ziekte te bestrijden en uit te roeien. Dit project biedt beleidsmakers waardevolle hulpmiddelen voor besluitvorming om AVP te voorkomen en beheersen.

Model voor de verspreiding

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) gaat zich richten op het modelleren van de verspreiding van Afrikaanse varkenspest in en tussen populaties van gehouden varkens en wilde zwijnen. Daarmee kan worden geanalyseerd wat de meest effectieve vaccinatiestrategieën zijn. We kunnen dit gebruiken om de invloed van vaccinatie (mate van dekking, toepassingsmethoden, soorten dieren) op het beperking van de verspreiding en de uitroeiing van AVP aan te tonen.

Betrokken partners

Bij VACDIVA zijn de volgende partijen betrokken: twee wereldwijde AVP-referentielaboratoria (OIE en FAO), het EU-referentielaboratorium (EURL), zes nationale EU-referentielaboratoria en vier prestigieuze ASF-onderzoeksinstellingen. Leiding is in handen van de Universiteit van Madrid.