Nieuws

Vogelgriepvirus bij koe en mens in Verenigde Staten

article_published_on_label
4 april 2024

Bij koeien in een aantal staten van de Verenigde Staten is in maart hoogpathogeen vogelgriepvirus gevonden. Het virus is later ook aangetoond bij een mens. Besmette wilde vogels zijn zeer waarschijnlijk de bron van deze infectie.

Het hoogpathogene virus dat in de Verenigde Staten is gevonden is een H5N1 virus. Genetische analyse toont aan dat het Amerikaanse virus niet overeenkomst met het virus dat tot nu toe in Europa is gevonden. “Het betreft een andere zogenoemde clade, een soort subfamilie”, legt Wim van der Poel uit, zoönose-expert van Wageningen Bioveterinary Research. In de Verenigde Staten is clade 2.3.4.4b, genotype B.3.6 aangetroffen bij diverse koeien.

Koeien

De koeien vertoonden ziekteverschijnselen zoals melkgiftdaling, verminderde eetlust en koorts. De uitslagen van de melkmonsters lieten relatief hoge virusconcentraties zien. “Analyse van het erfelijk materiaal van het virus leverde in de sequentiedata geen aanwijzingen op voor een aanpassing van het virus aan zoogdieren”, weet Van der Poel na contact met zijn Amerikaanse collega’s.

Mens

De Texas Department of State Health Services (SHS) en de CDC meldden begin april dat hoog-pathogeen vogelgriep virus was aangetoond bij een persoon in Texas met oogvliesontsteking. Volgens de melding heeft deze persoon de infectie waarschijnlijk opgelopen door contact met de besmette koeien.

In de Verenigde Staten worden mensen er opnieuw op gewezen dat melk voor consumptie voldoende verhit moet worden (pasteurisatie). Het virus (en ook bacteriën) worden dan geïnactiveerd. Werknemers van de getroffen rundveebedrijven worden onderzocht en behandeld met antivirale middelen. Iedereen wordt geadviseerd om contact met runderen in de getroffen regio’s te vermijden.

Europa

In Europa is het risico van een soortgelijke uitbraak waarschijnlijk heel klein, aldus Van der Poel. “In ons land is er sinds november 2023 geen vogelgriep geweest bij pluimvee en is er geen enkele aanwijzing voor vogelgriep bij herkauwers.” De nieuwe ontwikkeling in de Verenigde Staten is wel aanleiding om meer onderzoek te gaan doen naar influenza bij runderen. “Als een infectie met de influenza-varianten die voorkomen in Europa ook tot ziekte zou kunnen leiden bij runderen, kan er reden zijn voor meer veiligheidsmaatregelen en extra waarschuwingen aan consumenten”, aldus Van der Poel.