Nieuws

WBVR, WFSR en RIVM werken samen aan database infectieziekten

article_published_on_label
13 maart 2024

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR, onderdeel van Wageningen University & Research) is partner in het Europese project UNITED4Surveillance. Doel van dit project is het verbeteren van monitoringsprogramma’s voor infectieziekten in de deelnemende landen. “In Nederland ligt de eerste focus daarbij op voedseloverdraagbare infecties veroorzaakt door Salmonella en Campylobacter”, vertelt onderzoeker Dré Kampfraath, vanuit WBVR betrokken bij United4Surveillance.

United4Surveillance startte in 2023. Het consortium verbindt 40 partners uit 24 Europese landen. Belangrijkste doel van dit internationale project is het versterken van de monitoringsystemen voor infectieuze ziekten op nationaal niveau. “Ieder land kent eigen systemen voor monitoring, vandaar dat is gekozen voor de nationale benadering in de uitvoering, maar wel met een internationale context, zodat we kennis, ervaringen en ‘best practices’ met elkaar kunnen uitwisselen om te komen tot een zo goed mogelijk resultaat”, legt WBVR-onderzoeker Dré Kampfraath uit.

Nederland

Voor het optimaliseren van de monitoring in eigen land werken het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Wageningen Food Safety Research (WFSR, onderdeel van Wageningen University & Research en het uitvoerend laboratorium van de NVWA voor voedselpathogenen) en WBVR samen binnen het project UNITED4Surveillance. Doel van deze samenwerking is het opzetten van een gedeelde database. “Vorig jaar zijn we begonnen met een gezamenlijke stakeholderanalyse en een inventarisatie van verschillende monsterstromen.”

Database

Een volgende stap is het creëren van een gedeelde database waarin informatie uit de drie instituten samenkomt. “We focussen daarvoor in eerste instantie op de bacteriën Salmonella en Campylobacter. Dit zijn in Nederland de twee belangrijkste veroorzakers van voedselinfecties. In de database willen we gegevens samenbrengen. Het OneHealth-principe is daarbij de leidraad voor het bundelen van zowel humane, voedselgerelateerde en veterinaire data vanuit respectievelijk RIVM, WFSR en WBVR.”

Koppelen

In de huidige praktijk zijn humane en veterinaire monsterstromen en datasets vaak strikt gescheiden, eenvoudigweg omdat de verantwoordelijkheid ervoor bij verschillende instituten is ondergebracht. Door informatie te verbinden verwachten de samenwerkende partijen meer inzicht te krijgen in de infectieziekten. Deze kennis kan vervolgens ten goede komen aan preventieve strategieën en bijvoorbeeld inzicht geven in hoe een ziekte zich verspreid.

Optimalisatie

“In de veterinaire monitoring bij WBVR hebben we veel informatie over de verschillende bacterie-isolaten. In dat kader doen we onder andere genetische analyses. Dat betekent dat we inzicht hebben in de genomen.” Met behulp daarvan kan volgens Kampfraath ook worden gekeken naar herkomst (start van de infectie) en de verspreiding van een bacterie. Het koppelen van dergelijke informatie aan informatie die beschikbaar is over humane besmettingen resulteert in een optimalisatie van de monitoring, meent de onderzoeker. Kampfraath is binnen WBVR projectleider voor UNITED4Surveillance en verbindt daaraan bovendien vier lopende WBVR-projecten in het kader van de Wettelijke OnderzoeksTaken.

United4Surveillance is een driejarig project. De komende twee jaar zijn gericht op het optimaliseren van het monitoringsprogramma voor Salmonella en Campylobacter, onder andere door het opzetten van een gezamenlijke database.