Nieuws

WUR verwelkomt het ‘Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid’

article_published_on_label
7 juli 2022

Wageningen University & Research (WUR) verwelkomt het 'Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid' dat op 6 juli is gepresenteerd door de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). “Het plan doet recht aan eerder en lopend onderzoek en zet nieuwe acties en strategieën uit”, constateert Joukje Siebenga, programmamanager van ERRAZE@WUR.

Het ‘Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid’ geeft richting aan het verder versterken van het Nederlandse zoönosenbeleid en de onderzoeksagenda voor de komende jaren. “We vertrouwen erop dat met dit actieplan voor een One Health-aanpak van zoönosen en infectieziekten zal worden gekozen”, aldus Siebenga.

One Health

De acties in het plan hebben tot doel bij te dragen aan het verkleinen van de kans op het ontstaan en verspreiden van zoönosen, en te zorgen dat Nederland zo goed mogelijk voorbereid is op toekomstige uitbraken van zoönosen. “Deze onderwerpen staan ook centraal bij het onderzoeks- en investeringsprogramma ERRAZE@WUR.”

De ERRAZE@WUR-programmamanager ziet het nationaal actieplan als een belangrijke stap in het uitbouwen van de nationale en internationale weg naar een One Health-aanpak. “We zijn blij met de aandacht voor preventie in het plan. We zien echter nog een grote uitdaging in het inbedden van de One Health-benadering in álle uitvoerings- en beleidsgebieden die relevant zijn voor zoönose-risico’s. Daarbij denken we aan de herinrichting van het Nederlands landelijk gebied, en internationale vraagstukken als klimaatverandering en mondiale voedselvoorziening. Ook op deze werkterreinen heeft Nederland als handelsland met veel kennis op het gebied van zoönosen en voedselsystemen ook een belangrijke rol te spelen”, stelt Siebenga.

Over ERRAZE@WUR

ERRAZE@WUR (Early Recognition and Rapid Action in Zoonotic Emergencies) is een WUR-breed onderzoeks- en investeringsprogramma. Onderzoekers vanuit diverse disciplines werken hierin samen aan het wetenschappelijke fundament dat nodig is om toekomstige pandemieën te voorkomen en de impact ervan te beperken.