Guiding sector transformation

Begeleiden van sectortransformatie: inclusief, effectief en duurzaam

Een goed presterende agrofoodsector vereist een sterke basis van goed georganiseerde en professionele producenten (‘product push’), een sterke marktvraag naar de producten (‘market pull’), solide diensten in de hele waardeketen en zich ontwikkelende bestuursstructuren. We hebben te maken met de complexiteit van sectortransformatie en verbinden verschillende bouwstenen van de sector met elkaar. Daarbij maken we gebruik van een reeks concepten, benaderingen, modellen en instrumenten.