Fostering Lifelong Learning: Investing in people

Een leven lang leren

Wij werken met professionals en instellingen die willen investeren in hun capaciteiten en leiderschapsvaardigheden. Onze leertrajecten stellen je als professional in staat om creatief en adaptief te zijn en in te spelen op de dynamiek van een snel veranderende wereld. Samen met onze partners combineren we onze kennis van praktijksituaties met nieuwe inzichten en benaderingen om je te helpen bij knelpunten in je dagelijks werk.

Interactief en aan de praktijk getoetst leren

Wij zijn gespecialiseerd in interactieve leer- en opleidingsmethoden. Als professional dagen we je uit met een combinatie van individuele opdrachten, discussies, groepswerk gebaseerd op casussen uit de praktijk en (peer)coaching. We bieden je daarbij de kans om ideeën en ervaringen uit te wisselen, nieuwe inzichten op te doen en een netwerk te ontwikkelen – in de praktijk, via op maat gemaakte trainingsprogramma's en gemengde leertrajecten.

Op maat gemaakte leertrajecten

Wij creëren en faciliteren online en 'live' leertrajecten (waaronder e-cursussen), zoals de e-cursus over voedselsystemen ontworpen met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit trajectis gericht op het aanbieden van achtergrondinformatie en praktijksituaties aan zowel beleidsmakers als samenwerkende partnerorganisaties in landen waar het Nederlandse beleid ten aanzien van voedsel- en voedingszekerheid wordt uitgevoerd.

Deze online cursus werd door honderden deelnemers gevolgd. Deelnemers waardeerden de manier waarop de verschillende modules een kleine hoeveelheid theorie combineerden met een groot aantal praktische voorbeelden en tools, terwijl er ook interactie mogelijk was via webinars en discussieplatforms.

Combineren van praktische en theoretische kennis

Sinds 2003 bieden wij regelmatig korte leertrajecten aan voor professionals uit lage- en middeninkomenslanden, die tegelijkertijd worden aangeboden aan MSc- en PhD-studenten van de WUR.
Dit is een goed voorbeeld van hoe wij verschillende doelgroepen samenbrengen in een leeromgeving die het delen en oplossen van problemen stimuleert en de praktische kennis van professionals combineert met de laatste theoretische knowhow van studenten. MSc- en PhD-studenten stellen het toegepaste karakter van dit type onderwijs en de interactie met professionals zeer op prijs, en professionals waarderen de meer theoretische en verfrissende inzichten van de MSc- en PhD-studenten enorm. Bovendien stelt deze aanpak studenten in staat een groot netwerk op te bouwen.

Versterken van transformatief leiderschap

Leiderschap houdt in dat mensen vanuit de posities die zij bekleden een duidelijke en inspirerende rol spelen om een gedeelde visie op duurzame en inclusieve verandering tot stand te brengen. Verandering die op individueel, institutioneel en systemisch niveau nodig is om de ambities van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) te realiseren.

Collaboratief leiderschap is van cruciaal belang voor dit soort transformationele processen. Als professional in deze rol moet je in staat zijn om kennis uit te wisselen, kritisch te onderzoeken en te putten uit je netwerk om anderen te inspireren en te mobiliseren om gedeelde ambities te stellen en systemische verandering tot stand te brengen.

In ons programma- en capaciteitsontwikkelingswerk komen we sectorleiders, experts, beleidsmakers en ondernemers tegen die allemaal op hun eigen manier leiders en changemakers zijn. Zij hebben baat bij de uitwisseling van ervaringen met andere leiders van en experts in voedselsystemen om hun interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en hun inzicht in systemen te vergroten. De African Food Fellowship is een actueel voorbeeld van ons werk om transformatief en collaboratief leiderschap te versterken en zo duurzamere voedselsystemen in Afrika te bevorderen.

Dit zijn een paar van de voorbeelden die wij aanbieden in het kader van onze benadering van ‘levenslang leren’. Door deel te nemen aan onze ’leertrajecten wordt je deel van een uniek netwerk van alumni die hun hele professionele leven ervaringen en inzichten blijven delen en uitwisselen.Leven lang leren bij ons...

  • is ontwikkeld voor en met professionals en instellingen
  • is gericht op het versterken van capaciteiten voor duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's)
  • combineert praktijksituaties met nieuwe inzichten en benaderingen
  • richt zich op het WUR-domein van voedselsystemen en ecosystemen
  • versterkt transformatief leiderschap
  • verbindt je met een inspirerend netwerk van alumni en WUR-studenten