Online

Landbouw inzetten voor voedsel- en voedingszekerheid

De wereldwijd toegenomen voedselbeschikbaarheid heeft niet automatisch geleid tot beter gevoede bevolkingsgroepen. De COVID-19-pandemie heeft een negatieve invloed op de voedsel- en voedingszekerheidssituatie in veel landen. Deze cursus bespreekt hoe het huidige landbouwbeleid aangescherpt kan worden zodat ze optimaal kunnen bijdragen aan voedsel- en voedingszekerheid voor iedereen.

Organisator Wageningen Centre for Development Innovation
Datum

ma 15 mei 2023 tot vr 30 juni 2023

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie: