Online

Ontwikkeling van de tuinbouwsector voor opkomende markten

Ben je geïnteresseerd in de meest recente inzichten in de tuinbouw en wil je je eigen tuinbouwsector verder ontwikkelen? Deze cursus geeft toegang tot toonaangevende Nederlandse kennisorganisaties en particuliere bedrijven uit de tuinbouwsector. De cursus biedt een interactieve aanpak om je capaciteiten te versterken en de opgedane kennis en vaardigheden te vertalen naar waarde voor je organisatie en voor de sector op zich. De cursus bestrijkt de volledige waardeketen van de tuinbouw, inclusief de subsectoren groenten, fruit en sierteelt, en zowel de kas- als de vollegrondsproductie. Relevante voorbeelden uit de Nederlandse sector worden gedemonstreerd.

Organisator Wageningen Centre for Development Innovation
Duur 5 weken / 24 uur per week

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie: