Gids voor het ontwerpen van een nationale routekaart voor ontwikkeling van de zaaizaadsector

Deze gids verzamelt en structureert verschillende methoden en stappen om een analyse uit te voeren, en een ‘national seed road map’ (NSRM) te ontwerpen. De sectoranalyse geeft antwoord op de vraag: Waar staan we nu? De NSRM gaat in op twee aanvullende vragen: Waar willen we naartoe, en hoe komen we daar?

De gids ondersteunt beleidsmakers die een NSRM willen laten maken. Daarnaast kunnen degenen die de analyse uitvoeren en de NSRM ontwerpen, de stappen en de instrumenten in de gids gebruiken. De gebruikers kunnen instrumenten selecteren voor een light-touch analyse van het zaaizaadsysteem van een bepaald gewas of gewasgroep. Of ze kunnen een uitgebreide analyse uitvoeren als interdisciplinair onderzoeksproject dat de hele zaaizaadsector met al zijn gewassen en zaaizaadsystemen bestrijkt. Of iets daartussenin.

Bij het ontwerpen van een routekaart voor de hele zaaizaadsector worden interactieve workshops aanbevolen, waar alle belanghebbenden bijdragen aan de analyse en deelnemen in de prioriteitstelling. De gids geeft mogelijkheden voor gebruik in verschillende contexten en voor verschillende doeleinden.

De gids is voor verschillende gebruikers:

  1. beleidsmakers die een analyse en/of een NSRM ontwerp willen laten uitvoeren;
  2. onderzoekers die een combinatie van onderzoek met participatieve en interactieve methoden willen uitvoeren om de zaaizaadsector beter te begrijpen;
  3. belanghebbenden in de zaaizaadsector die een holistische interventie willen ontwikkelen om de zaaizaadsector te verbeteren en haar bijdrage aan het voedselsysteem specifieke richting willen geven.

Een gids voor besluitvorming in investeringen in de zaaizaadsector

De analyse en de NSRM dragen bij aan het besluitvormingsproces en ondersteunen belanghebbenden bij het ontwikkelen van strategieƫn die richting geven aan interventies en investeringen in de zaaizaadsector. Samen geven ze handen en voeten aan de transformatie van de sector. De analyses en routekaart ondersteunen de beleidsvorming en hervormingen van zaaizaadregelgeving, waarbij de NSRM een strategisch document is met praktische stappen voor de uitvoering van het beleid.

De NSRM kan de overheid, belanghebbenden in de zaaizaadsector en ontwikkelingspartners begeleiden bij het verkennen, richting geven en overeenkomen hoe de transformatie van de zaaizaadsector wordt ingezet en vormgegeven. Een NSRM ondersteunt deze belanghebbenden om op een gezamenlijke, gecoƶrdineerde, afgestemde en gestructureerde manier richting te geven aan hun werk.