Nieuws

COVID-19: Voedseltekort dreigt zonder direct ingrijpen in zaadsector ontwikkelingslanden

Gepubliceerd op
19 mei 2020

De landbouw staat voor kritieke uitdagingen in ontwikkelingslanden, met een mogelijke voedseltekort als gevolg. Alleen door direct ingrijpen in specifieke sectoren zoals die voor zaaizaad kan voorkomen worden dat de COVID-19 crisis ontaard in een voedselcrisis in een groot aantal landen. Wageningen University & Research (WUR) werkt samen met partners aan actieplannen om snel stappen te ondernemen en de weerbaarheid van voedselsystemen te vergroten.

Door duidelijke en snelle inzichten te krijgen in de situatie in hun land zorgen we ervoor dat beleidsmakers in overheid en industrie prioriteit geven aan acties die direct nodig zijn dat boeren toegang hebben tot zaaizaad en dus kunnen bijdragen aan voedselzekerheid.
Walter de Boef

Dr. Walter de Boef, senior adviseur zaaizaadsystemen bij Wageningen Centre for Development Innovation: ‘Maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan belemmeren de toegang en het gebruik van goed zaaizaad in een kritieke tijd van het jaar: het zaaiseizoen. Door duidelijke en snelle inzichten te krijgen in de situatie in hun land zorgen we ervoor dat beleidsmakers in overheid en industrie prioriteit geven aan acties die direct nodig zijn dat boeren toegang hebben tot zaaizaad en dus kunnen bijdragen aan voedselzekerheid.

Cruciale acties om sector te helpen

De Boef maakt deel uit van het Integrated Seed Sector Development (ISSD) team van WCDI. Dit multidisciplinaire team werkt met strategische partners in Nigeria, Ethiopië, Uganda en Myanmar samen om een eerste set met ‘alerts’ op te halen.

De Boef: ‘Door een vragenlijst via een app en focus groep discussies hebben we bijvoorbeeld afgelopen week in Nigeria vier actieplannen geformuleerd. Deze laten zien dat de COVID-19 maatregelen die de overheid heeft ingesteld de toegang en bereikbaarheid van landbouw markten van zaaizaadproducenten, handelaren en boeren beperkt, waardoor prijzen oplopen en boeren het zaaigoed niet meer kunnen betalen. Het zaaiseizoen in Nigeria is nu, dus het is belangrijk dat er snel maatregelen genomen worden om boeren van goed zaaizaad te voorzien.

Door een vragenlijst via een app en focus groep discussies hebben we bijvoorbeeld afgelopen week in Nigeria vier actieplannen geformuleerd.
Walter de Boef

Ieder ‘alert’ is voorzien van cruciale acties deie partners in de verschillende landen moeten nemen om snel in te grijpen in de sector, en hoe dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Het proces van informatie verzamelen en beslissen wat nodig is duurt een week en wordt maandelijks herhaald, zodat partners betrokken worden bij de genomen acties en zien waar later in het seizoen knelpunten zitten.

Dashboard voor beleidsmakers

Wageningen Centre for Development Innovation implementeert sector transformatie processen in ontwikkelingslanden, door samen te werken met sterke netwerken van lokale en internationale partners. Deze netwerken zorgen nu dat zo snel mogelijk inzicht verkregen, en actie ondernomen kan worden.

De Boef: ‘We baseren de inzichten op het model van sector transformatie dat we gebruiken in onze programma’s. Partners in de zaaizaadsector vullen een app-based vragenlijst in waarmee we veranderingen in de verschillende functies van de sector nagaan. Onze partners zorgen dat een representatief expert panel wordt samengesteld. Met focusgroep discussies verkennen we de noodzakelijke actiepunten. We publiceren vervolgens een dashboard dat we direct delen met beleidsmakers binnen overheid en industrie, en binnen de nationale zaaigoedsector.

Model for other sectors

Het proces combineert snelheid met betrouwbaarheid en zal in de komende weken worden uitgerold richting andere landbouwsectoren in ontwikkelingslanden, zoals de tuinbouw- en zuivelsector. Dit zijn sectoren waarin WUR en partner SNV momenteel actief zijn in programma’s gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Door met een zelfde model te werken gedurende langere tijd worden belangrijke inzichten verkregen over de gevolgen van de COVID-19 crisis voor voedselsystemen op nationaal, regionaal en mondiaal niveau.

We willen eerst zorgen dat we sectoren zo goed mogelijke door de huidige crisis komen. Maar op de langere termijn hopen we dat dit proces ons inzicht geeft in het ontwerp van duurzaamheid en weerbaarheid van voedselsystemen – zodat toekomstige crises minder risico geven op honger en ondervoeding.
Walter de Boef