Nieuws

Duurzaam voedsel voor iedereen bereikbaar

Gepubliceerd op
16 oktober 2019

Vandaag lanceren de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Netherlands Food Partnership (NFP). Als partner van NFP wil WUR een voorbeeld geven voor wereldwijde samenwerking op landbouw en voeding. De wereld staat voor de uitdaging om miljarden mensen op een duurzame manier van gezond voedsel te voorzien. Nederland kan met zijn kennis en kunde in de landbouw en voedingsindustrie een grote bijdrage leveren aan deze uitdaging.

Sustainable Development Goal 2

In 2015 spraken wereldleiders tijdens de Algemene Vergadering van de verenigde Naties met elkaar 17 doelen af, de Sustainable Development Goals, kortweg SDGs. Eén van de doelen gaat over voldoende en gezonde voeding voor iedereen, SDG 2 Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw. Recente metingen laten zien dat nog steeds 820 miljoen onvoldoende voeding krijgen. Tegelijkertijd is er geen regio uitgezonderd van de epidemie van overgewicht en obesitas, waar 2 miljard mensen bij zijn betrokken. Nog een andere 2 miljard mensen hebben last van ondervoeding door een gebrek aan specifieke mineralen en vitaminen. Voedselonzekerheid is dus meer dan alleen honger.

Food is so close to our heart that it really merits a Dutch, Netherlands, partnership
Louise O. Fresco

Werken aan oplossingen

Het eindigen van honger en ondervoeding is een enorme uitdaging. Nederland wordt algemeen erkend als een belangrijk land op het gebied van landbouw en voeding. Deze positie is gebaseerd op de jarenlange samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Dat is waar het Netherlands Food Partnership een belangrijke rol gaat spelen. NFP is een ondersteuningsfaciliteit die coalities in wisselende samenstelling helpt ideeën te ontwikkelen en te implementeren ter ondersteuning van SDG2. WUR is partner van NFP en hoopt met NFP een voorbeeld te geven voor wereldwijde samenwerking op landbouw en voeding. Jack van der Vorst, Algemeen Directeur Social Science Group, maakt deel uit van de stuurgroep NFP die de verdere implementatie van het NFP begeleidt.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan