Nieuws

Landschapsbenadering toepassen in workshop

Gepubliceerd op
26 juli 2018

Wanneer vormen van grondgebruik onderling verbonden zijn, is samenwerking tussen stakeholders essentieel. In de praktijk blijkt echter dat zij vaak alleen oog hebben voor hun eigen belangen. Een landschapsbenadering kan helpen om belangrijke en soms onverwachte synergieën en trade-offs te herkennen. Ervaar de voordelen van deze benadering in de workshop 'Landscape as spatial framework for an integrated achievement of the SDGs' tijdens het Wageningen SDG-congres (30-31 augustus).

Denken vanuit het landschap kan bijdragen aan het behalen van SDGs. Met deze methode wordt op een geïntegreerde manier gekeken naar de problemen in een gebied. De grenzen van een dergelijk gebied (landschap) kunnen verschillen; dit kan bijvoorbeeld een schuur in een beekdal, een waterbassin of een bergketen zijn. In dit gebied wordt rekening gehouden met sociale aspecten en milieuaspecten, maar ook met biodiversiteit, economische belangen, institutionele regelingen en betrokkenen.

Fictieve, praktijkgebaseerde casus

"In onze workshop leer je wat er nodig is om deze benadering te gebruiken; de vereiste tools, kennis en vaardigheden" verklaart Riti Hermán Mostert van het Wageningen Centre for Development Innovation. "Deelnemers ervaren het proces door een fictieve casus te bekijken, een denkbeeldig, praktijkgebaseerd landschap, en ze leren hoe ze de juiste beleidslijnen kunnen ontwikkelen en toepassen. Ze worden uitgedaagd om vanuit het oogpunt van de verschillende stakeholders te kijken, te identificeren wat iedereen nodig heeft en samen een visie te ontwikkelen die alle achtergrondinformatie integreert."

Als je goed kijkt naar wat het landschap zelf te bieden heeft en rekening houdt met de ruimtelijke en fysieke mogelijkheden alsmede de instanties, de economie, het welzijn van mensen en het milieu, zul je ongetwijfeld synergieën maar ook belangenconflicten ontdekken. Een ontwikkeling die goed is voor het milieu is waarschijnlijk ook gunstig voor de natuur en de volksgezondheid, maar kan tegelijkertijd de economische groei tijdelijk afremmen.

Win some, lose less

Hermán Mostert: "Hierdoor is het onderhandelingsproces van groot belang. We zien dat door het gebruik van deze landschapsbenadering meer en vaak onverwachte synergieën worden ontdekt. Dit moet geen nulsomproces zijn maar meer een 'win some, lose less'-proces. Je probeert gemeenschappelijke belangen te vinden en streeft naar gelukkige mensen op gelukkige plekken, om mijn collega Cora van Oosten te citeren. Het gaat uiteindelijk om de mensen in het landschap."

Voor duurzame bedrijfsmodellen in de agrovoedingssector

Het Wageningen Centre for Development Innovation heeft veel ervaring opgedaan in het toepassen van een landschapsbenadering voor de ontwikkeling van een duurzaam bedrijfsmodel voor bedrijven in de agrovoedingssector. Dit alles is gebaseerd op de principes van het herstellen van aangetaste landschappen of 'ecosystem return'. Op deze manier kunnen het biofysische potentieel en de sociaal-economische mogelijkheden worden gecombineerd.

Deze workshop is een gezamenlijk initiatief van: Sibout Nooteboom (Commissie MER), Hens Runhaar (WUR FNP), Johan Meijer (PBL), Cora van Oosten, Jan Brouwers, Lotte Roosendaal, Riti Hermán Mostert (WCDI).