Market intelligence een kijk in de toekomst

Anticipating Changing Diets

Wageningen Economic Research biedt u de laatste wetenschappelijke inzichten in ontwikkelingen in consumentengedrag en de markt en past deze toe op de strategie van uw bedrijf, door deze inzichten te koppelen aan uw marktkennis.

U kent uw product, uw concurrenten en uw afzetmarkt als geen ander. De wereld waarin u opereert is complex en continu in verandering. Uw strategische beslissingen worden onder meer bepaald door veranderende afnemers- en consumentenwensen en technologische innovaties in uw bedrijf of bij uw concurrenten. Maar ook door overheidsbeleid tijdens crises, zoals handelsbelemmeringen, en door wet- en regelgeving.

Er is enorm veel informatie over dergelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor uw markt beschikbaar, maar hoe kunt u deze het beste gebruiken? En welke consequenties kunt u verwachten voor uw commerciële en marketingstrategie? Onze experts helpen u hierbij.

Welk stukje van de puzzel heeft u nodig?

Wageningen Economic Research biedt u concrete antwoorden die u ondersteunen om uw organisatie nog toekomstbestendiger te maken. Via de puzzelstukjes leest u meer over onze expertises.

Marktscenario’s ontwikkelen Marktwerking monitoren Marktimpact en marktrespons analyseren Interventiestrategieën ontwerpen en testen Consumentengedrag monitoren Consumptiemotieven analyseren De Market Intelligence puzzel

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Uw commerciële strategie ondersteund

Consumentengedrag ontrafeld

Met de nieuwste wetenschappelijke inzichten, marktmodellen en unieke mogelijkheden om consumentenonderzoek uit te voeren, ontdekt Wageningen Economic Research samen met u de kansen in de agri- en voedselmarkten van de toekomst. Wilt u de concurrentiepositie van uw bedrijf verbeteren door een beter begrip van de motivaties en drijfveren van consumenten en de effecten daarvan op aankoop en consumptie? Wij kunnen u informeren over de snel veranderende wensen en behoeften van de consument met betrekking tot uw assortiment en samen met u vaststellen welke interventies leiden tot succesvolle gedragsverandering.

Uw marktkansen in beeld

Of wilt u bepalen waar wereldwijd marktkansen liggen en hoe uw onderneming daarvan kan profiteren? Wij duiden de gevolgen van economische, technologische, maatschappelijke en andere urgente ontwikkelingen, zoals veranderende handelsverdragen en de gevolgen van klimaatverandering. Wij maken gebruik van een veelvoud aan unieke eigen en externe databronnen en modellen, bepalen de effecten  van overheidsbeleid en voeren kwantitatieve analyses uit om bijvoorbeeld de impact van marktinterventies te meten. Samen met u ontwikkelen we marktscenario’s waarmee u strategische commerciële keuze

Over Wageningen Economic Research

Wageningen Economic Research is het sociaal en economische instituut voor toegepast onderzoek van Wageningen University & Research. Wij ondersteunen bedrijfsleven, overheden en ngo’s bij de overgang naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem. Hiervoor bieden wij de laatste wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Deze zijn direct toepasbaar bij de ontwikkeling van strategie en besluitvorming.  Zo stellen wij onze opdrachtgevers in staat om afgewogen en feitelijke besluiten over hun commerciële strategie te nemen.