Market intelligence Marktwerking

Marktwerking monitoren

Elk bedrijf in de agrarische waardeketen is gebaat bij een eerlijk speelveld. Van een cacaoboer in Ghana tot grote Europese handelaren in groenten en fruit en van straatverkopers in Thailand tot multinationale online retailers. Maar handelsbelemmeringen en frauduleuze handelspraktijken staan een eerlijke prijsvorming en een faire marge voor alle ketenschakels nog te vaak in de weg. Wageningen Economic Research ondersteunt bedrijven en beleidsmakers in het vinden van een goede balans tussen individuele bedrijfsdoelstellingen enerzijds en maatschappelijke doelstellingen anderzijds, bijvoorbeeld op het gebied van armoedebestrijding en duurzaamheid.

Wij beschikken over een schat aan bedrijfseconomische informatie, marktgegevens, kennis van machtsverhoudingen in agrarische waardeketens, internationale mededingingswetgeving en prijsvormingsanalyses. Deze gegevens gebruiken we in econometrische tijdreeksanalyses en state of the art data science. Ze leveren bijzondere inzichten over het functioneren van markten op, variërend van de effecten van fraude op agrarische termijnmarkten op de bedrijfseconomische positie van productie- en handelsbedrijven tot de financiële gevolgen van de Brexit voor productie- en handelsbedrijven in Europa.

Level playing field voor alle ketenschakels

Wageningen Economic Research onderzoekt marktwerking op agrarische markten en de risico’s van het niet goed functioneren ervan voor overheden, controle-instanties, verzekeraars en bedrijven wereldwijd. We brengen de effecten van beleidsmaatregelen en fraude in kaart voor bedrijven en sectoren in diverse landen en we ondersteunen beleidsmakers en regulators in binnen- en buitenland bij hun strategische beleidskeuzes.

Vraag de whitepaper over Marktwerking voor bedrijven aan

De Market intelligence puzzel

marktwerking monitoren

Dit is één stukje van de Market intelligence puzzel. Benieuwd naar de hele puzzel? Bekijk dan de pagina Market Intelligence: een onderbouwde kijk naar de toekomst.


Waarom Wageningen Economic Research:

  • Wetenschappelijk onderbouwde inzichten in internationale waardeketens, agrarische financiële markten en wetgeving
  • Toegepast op uw unieke situatie of de sector waarin u opereert
  • Al tientallen jaren innovatief in wereldwijd markt- en consumentenonderzoek
  • Uitgebreid netwerk van experts en unieke kennis en data van wereldwijde agri- en voedselmarkten
  • State of the art economische modellen en financiële domeinexpertise