Slakkenhuis

Biomimicry als basis voor innovaties

Biomimicry (leren van de natuur) is in potentie een waardevol middel om te komen tot een duurzamere economie in Nederland, maar behoeft een betere uitgangspositie. Door onvoldoende bekendheid met het begrip zijn er nog maar weinig bedrijven die biomimicry hanteren als basis voor product- en procesinnovaties. Wageningen Economic Research schat in dat dit vakgebied in 2025 een bijdrage van iets meer dan 1% kan leveren aan het Bruto Nationaal Product, wat gelijkstaat aan 8,7 miljard euro.

Profiteren voordelen biomimicry-innovaties

Om als Nederlandse economie optimaal te profiteren van de voordelen die biomimicry-innovaties bieden, stelt Wageningen Economic Research dat het vakgebied zichzelf helderder moet profileren. Het moet zich weten te onderscheiden van andere vakgebieden waarin de natuur centraal staat. Biomimicry gaat immers verder dan alleen de ecologische impact, en neemt ook de sociale en economische impact in zijn benadering mee. Uit onderzoek van Wageningen Economic Research bij drie Nederlandse bedrijven blijkt dat biomimicry-innovaties niet alleen een lagere milieu-impact opleveren, maar ook een betere winstgevendheid en binding met de klant.

Waarde van biomimicry voor bedrijven

Voor een optimaal rendement is het eveneens van belang dat bedrijven de waarde van biomimicry beter kunnen toetsen aan de hand van duurzaamheidscriteria. Wageningen Economic Research heeft een lijst met geschikte criteria opgesteld, die zijn gekoppeld aan de zes levensprincipes van biomimicry. Nog dit jaar zal de lijst worden gebruikt als toetsingsmiddel bij nieuwe innovaties. De uitkomsten hiervan zal worden gedeeld met de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid.