Het ontwerpen van een circulaire economie

Gevestigde clusters zoals die van biogas en biodiesel zoeken naar een stabiele toekomst bij onzekerheden in grondstofprijzen en overheidsbeleid. Akkerbouw en chemie zoeken nieuwe routes naar bioplastics en lopen daarbij tegen organisatiegrenzen en wetgeving aan. Organische reststromen zoals mest, gras, industriële stromen of waterzuivering zoeken naar nieuwe toepassingen in energie en materialen en ook daar is niet meteen duidelijk wie nu wat gaat doen.

Wij kunnen u helpen in de transitie naar een circulaire economie

In deze transitie is het essentieel om een partij te hebben, die bekend is met vernieuwing. Op sociaal, economisch en technisch vlak. Een partij die in meerdere sectoren actief is. Een partij die bruggen slaat en inzicht biedt in de haalbaarheid van nieuwe initiatieven en clusters. Zeker wanneer het gaat om verbindingen tussen clusters die tot enkele jaren geleden geen basis voor samenwerking hadden.

Wageningen Economic Research vult deze rol nationaal en internationaal in. Wageningen Economic Research biedt bedrijfsleven, regio’s en overheden ondersteuning bij de transitie naar een succesvolle circulaire economie. Hiervoor biedt Wageningen Economic Research business modellen, netwerkarrangementen, monitoring en scenario-analyses.

Biobased en circulaire economie
Biobased en circulaire economie

Biobased en circulaire economie

In de biobased en circulaire economie worden voedsel, energie en brandstof duurzaam en efficiënt geproduceerd en wordt de kringloop zo veel mogelijk gesloten. Dat vraagt om nauwe samenwerking tussen ondernemers, beleidsmakers, ngo’s en onderzoekers.

Wij helpen onze klanten met het ontwerp en de organisatie van ketens en clusters, de mobilisatie van de omgeving en stakeholders, en het onderzoek naar het marktpotentieel van de biobased economy. Zo vergroten wij de maatschappelijke acceptatie en verbeteren we de concurrentiekracht van bedrijven, regio’s en de gehele economie.