Kiezen, ontwikkelen en evalueren van interventies

Er zijn vele mogelijkheden om consumenten te stimuleren duurzamer en gezonder in te kopen en te eten. Maatregelen kunnen worden toegepast op het product, de persoon, diens fysieke omgeving en diens sociale omgeving. Overheden, bedrijven en ngo’s zien daarin voor zichzelf ook een rol.

Wageningen Economic Research helpt overheden, bedrijven en ngo’s efficiëntere en effectievere maatregelen te formuleren, te kiezen, te implementeren en te evalueren. Door een simulatiemodel kan Wageningen Economic Research het gedrag van en de interactie tussen verschillende stakeholders (overheden, bedrijven, ngo’s en consumenten) nabootsen en voorspellen. We maken daarbij gebruik van de vele data en bestaande kennis die we hebben over consumentengedrag.

Virtuele supermarkt

Wageningen Economic Research beschikt onder andere over een virtuele supermarkt waarmee we inzicht krijgen in het gedrag van consumenten op (veranderingen) van producten in het supermarktschap. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van consumentenpanels en een game.

Paper