De wereld gezonder voeden

De wereld gezonder voeden

In 2050, zal de wereldbevolking ca. 9,7 miljard mensen bedragen, waarvan bijna 70% in grote steden wonen. De steden kunnen de complexe veranderingen rond klimaat en voedselvoorziening nu al amper aan. Wageningen Economic Research houdt zich bezig met onderzoek hoe we de voedselzekerheid en gezond voedsel wereldwijd kunnen garanderen in de toekomst.

Dat de stedelijke regio’s in de wereld zich moeten aanpassen aan de eisen van de toekomst, is vanzelfsprekend. Maar hoe pakken we dat aan? Peter Ravensbergen, business developer van Wageningen Economic Research:

Er is een grootschalige transitie nodig, die steden en omliggende regio’s helpt om stap voor stap te komen tot een situatie waarin voldoende gezonde voeding beschikbaar en betaalbaar is.

Een randvoorwaarde hierbij is dat deze voeding op een duurzame en betrouwbare manier verkregen is. Wageningen Economic Research heeft methodes ontwikkeld die regio’s helpen om de transitie in te vullen, gebaseerd op data, modellen, expertise en interactie.

De uitdagingen bij het gezonder voeden van de wereld

Het is een uitdaging om aan deze toegenomen vraag naar voedsel te voldoen en het vereist fundamentele veranderingen in onze voedselproductie en -consumptie. Wat zijn nu de belangrijkste en meest in het oog springende uitdagingen?

Vraag naar duurzame en gezonde voeding

De groei van de bevolking en het huidige ongezonde voedselpatroon vergroot de vraag naar gezond voedsel: voldoende, duurzaam geproduceerd en gezonde voeding op basis van voedingsstoffen, zoals minder calorieën en meer vitaminen. (SDG 2 en SDG 12). Kortom:

  1. voldoende voedsel dat voor iedereen beschikbaar is;
  2. Diëten met de juiste voedingswaarde om de gezondheid en welzijn te ondersteunen;
  3. veilig en houdbaar voedsel;
  4. duurzame productie en verwerking.

Klimaat slim en ecologisch duurzaam

Voedselproductie is van invloed op de milieuomstandigheden. De uitdaging is om de voedselproductie zo aan te passen dat ze het milieu op lange termijn niet aantast, de ecologische schade kan herstellen en de negatieve effecten van klimaatverandering waar mogelijk worden beperkt. (SDG 13)

Circulariteit en efficiënt gebruik van hulpbronnen

Voedsel maakt deel uit van lokale en wereldwijde ecologische kringlopen. Als er bijvoorbeeld op bepaalde grond voortdurend hetzelfde gewas wordt verbouwd, gaat de vruchtbaarheid van de grond achteruit. Om de aarde niet uit te putten, moeten efficiënter produceren en grondstoffen hergebruiken.

Met kringlooplandbouw is het mogelijk voldoende voedsel te produceren binnen de grenzen van de planeet. Kringlooplandbouw draait op het principe dat alle biomassa optimaal gebruikt wordt. De reststromen van de ene keten zijn de grondstoffen voor een andere keten. Zo wordt bijvoorbeeld voedsel dat wij niet meer eten als diervoer of compost gebruikt.

Om tot zo’n circulair voedselsysteem te komen, hebben we een transitie nodig waarin plantaardige en dierlijke productieketens slim aan elkaar worden geknoopt. (SDG 6, SDG 14 and SDG 15).

Innovatie en empowerment van gemeenschappen

Voedsel en eetgedrag verbindt gemeenschappen. De productie van voedsel is een belangrijke economische activiteit die voor veel mensen werk oplevert. Innovaties kunnen gemeenschappen helpen om hun voedsel te produceren, verwerken en vervoeren op een meer klimaatvriendelijke en duurzame manier. Door de uitwisseling van informatie kunnen vraag en aanbod van voedselproducten lokaal in evenwicht worden gebracht. Deze kansen vereisen vertrouwen bij consumenten en nieuwe bedrijfsmodellen.

We bieden oplossingen voor steden, regio's en landen