Gezonde leefomgeving

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in de stad -in Europa is dat zelfs 75 procent- en deze ontwikkeling zet door. In 2050 zal meer dan driekwart van de negen miljard mensen die de aarde dan rijk is, gevestigd zijn in steden. Deze wereldwijde urbanisatie leidt tot vraagstukken in de voedselvoorziening, want hoe produceren en distribueren we op een gezonde en verantwoorde wijze voldoende en gevarieerd voedsel voor en naar deze stedelijke bevolking?

Wageningen Economic Research verkent, analyseert en evalueert de mogelijkheden voor smart cities. Steden en metropolitane gebieden, die in nauwe relatie met de rurale omgeving via nieuwe verbindingen een leefbare, gezonde, weerbare en circulaire samenleving vormen.

Om metropolen efficiënt en duurzaam van kwalitatief goed voedsel te voorzien is afstemming en organisatie in en tussen alle schakels nodig. Bij deze afstemming spelen uiteenlopende vragen een rol. Hoe kan gezonde voeding geproduceerd en goed verdeeld worden? Waar kan de productie het beste plaatsvinden? Hoe komen we, gegeven de klimaatverandering, tot klimaatslimme productie en klimaatslimme steden? Kunnen nieuwe technologieën uit de genetica of ICT daarbij een rol spelen? Hoe stimuleren we een evenwichtige voedselkeuze en verminderen we voedselverspilling?

Het beantwoorden van deze vragen leidt tot een nieuwe inrichting van het voedselcluster met daarbij nieuwe besturingsmechanismen (governance), keten- en bedrijfsmodellen en mogelijk een nieuwe verdeling tussen publieke en private verantwoordelijkheden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Uitgelichte projecten in dit thema