Uw bedrijf innoveren in 5 stappen

Innoveer uw bedrijf in vijf stappen

Een succesvol bedrijf vandaag is zeker geen garantie voor een succesvol bedrijf in de toekomst. Geopolitieke onrust, demografische en arbeidsmarktontwikkelingen, innovaties in bijvoorbeeld robotica en autonome systemen, grillig consumentengedrag, micro-targeting met behulp van big data, privacybelangen, nieuwe wet- en regelgeving, etc.... Het kan allemaal een grote impact hebben op de prestaties van bedrijven.

Helaas zijn er te veel "Nokia-achtige" voorbeelden van bedrijven die ooit succesvol waren, en ook innovatief, maar verzuimden om tijdig hun businessmodel te innoveren, als reactie op veranderingen in hun omgeving. Daarentegen zie je dat bedrijven die wel inspelen op veranderingen vaak kunnen profiteren van het feit dat ze als eerste een nieuwe markt betreden.

Toolkit voor bedrijfsinnovatie

Wageningen Economisch Onderzoek heeft een toolkit ontwikkeld van concepten, methoden en trainingen om bedrijven te ondersteunen in hun innovatieproces. Een gouden regel is dat innovatie van het brdrijf (en onderliggend businessmodel) niet kan door de aanpak van iemand anders te kopiëren. Voor elk bedrijf ontwerpen en realiseren we daarom een aanpak op maat, geïnspireerd op ons WUR 5D-model voor bedrijfsinnovatie (figuur 1).

Van ontdekking tot implementatie

Onze interventie begint meestal met een ontdekkingstocht (Discovery) langs de belangrijkste ontwikkelingen die relevant zijn voor het bedrijf. Vervolgens maken we een Diagnose en positionering van het bedrijf door "zachte" informatie (over de bedrijfscultuur, human resources, ambities en strategie) te combineren met "harde" feiten, cijfers en benchmarks (van branches en markten). Dit geeft de ontwerpcriteria (Design) voor het schetsen van meerdere alternatieve business modellen. In de ontwikkelingsfase (Development) evalueren we deze alternatieven om tot het meest veelbelovende business model te komen. Tot slot helpen we bedrijven om iteratief van het oude naar het nieuwe businessmodel te komen en dit nieuwe businessmodel goed te implementeren (Deploy).

Bedrijven faciliteren in complexe processen

De kracht van onze aanpak is dat we de kennis, feiten en cijfers van WUR op het agrifooddomein kunnen integreren met tools, kennis en ervaring om bedrijven te faciliteren in complexe innovatieprocessen.

Wij helpen u uw bedrijf te innoveren. Neem contact met ons op!
Jos Verstegen

Figuur 1: Innoveer uw bedrijf in 5 stappen
Figuur 1: Innoveer uw bedrijf in 5 stappen