row of five farmers harvesting rice in rice field

Klimaat: risico en adaptatie

Onderzoek van Wageningen Economic Research richt zich op verschillende vragen en aspecten rond klimaat adaptatie. Welke sectoren en groepen lopen klimaatrisico's? En hoe kunnen we die risico's verminderen?

Een voorbeeld uit de praktijk

De Europese Centrale Bank wil dat banken en verzekeraars inzichtelijk maken welke klimaatrisico’s ze lopen. De agrarische sector is één van de sectoren met veel klimaatrisico. Naast inzicht in het fysieke risico, is het effect op het bedrijfsinkomen belangrijk. Dit risico kan worden verkleind via adaptatiemaatregelen. Zo hebben in het verleden aardappeltelers in droge jaren hun lagere kg-opbrengst gecompenseerd gezien door een hogere aardappelprijs. Wageningen Economic Research doet deze berekeningen voor banken, provincies, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

We kijken daarbij naar de volgende factoren:

  • Gedrag: zien boeren de risico’s van klimaatverandering voldoende? Denk hierbij aan de korte en lange termijn waar je op kan varen. Wat is een goed moment om te innoveren? Hoe maken boeren afwegingen over de maatregelen die ze zelf gaan nemen. Klimaatrisico’s verschillen per locatie. Er is geen gouden standaard of aanpak. Maatwerk is steeds nodig.
  • Wat is een eerlijke verdeling van klimaatrisico’s: hoge zandgronden zijn droog en gebieden bij de kust krijgen last van verzilting. Moet de rijksoverheid deze gebieden ondersteunen of niet? Wat zijn de gevolgen voor die gebieden?
  • Wat is het beste schaalniveau om maatregelen te treffen? Laat je het aan individuele boeren over of ga je op regionaal niveau aan de slag?
  • Privaat vs. publiek: laat je mensen zelf wateroverlast of watertekort oplossen of is dit de rol van de overheid?

Welke handvatten kan Wageningen Economic Research bieden?

Wageningen Economic Research heeft bedrijfsmodellen en bedrijfsinformatie met daarin de gerealiseerde fysieke opbrengst en inkomen van bedrijven. Met deze informatie kunnen we de keuze van landbouwers nabootsen tussen adaptatie maatregelen onder verschillende klimaatscenario’s. Daarmee kunnen we landbouwproductie voor heel Nederland inschatten.