Staldierhouderij

Hieronder vindt u artikelen met de resultaten van ons onderzoek over staldierhouderij. In deze artikelen staan interactieve figuren. Dit betekent dat u bijvoorbeeld zelf kunt kiezen welke regio, jaren of gewassen het figuur weergeeft. Aanpassingen van weergave kan via de uitklap-button linksonder of linksboven de figuur of via de legenda. De meest actuele data betreffen het kalenderjaar waarvoor de benodigde data beschikbaar zijn. LMM-data zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van data uit het Bedrijven Informatienet (BIN).

De LMM-data laten zien dat op de staldierbedrijven waarop het LMM is gericht (bedrijven in Zandregio met minimaal 10 ha cultuurgrond), de fosfaatbemesting sinds 2006 sterk is afgenomen. Driekwart van het stikstofgebruik is afkomstig uit dierlijke mest. Naast deze resultaten staan hieronder de acht staldierhouderij artikelen opgesomd met interactieve figuren.