Risicomanagement

Risicomanagement

De agrarische sector is omgeven met risico’s als diergezondheid, plantgezondheid en voedselveiligheid. Risicohouding en risicoprofiel verschillen per persoon en organisatie: iedereen reageert anders op mogelijke risico’s. Wageningen Economic Research analyseert hoe mensen en organisaties verschillen in risicohouding en -profiel en welke strategie voor risicobeheersing hier het beste bij past. Ons onderzoek richt zich op relaties tussen bedrijven in ketens (primaire bedrijven, toeleveranciers, afnemers, verwerkers, retailers) en tussen bedrijven en overheid. Wij richten ons op nationale (Nederland) en internationale overheden (EU, FAO, EBRD, Wereldbank), en bedrijven zoals slachterijen, zuivelverwerkers, handelsbedrijven en telersverenigingen van groenten en fruit.