Agri Commodity Traders Palm Oil

Agri Commodity Trade & duurzaamheid

Retail, levensmiddelenfabrikanten en consumenten vragen steeds vaker om traceerbaarheid van de productherkomst en bewijs van duurzame productie. Ze willen een antwoord op uiteenlopende vragen. Bijvoorbeeld: zijn er slechte (rurale) arbeidsomstandigheden binnen uw keten? Hoeveel CO2-uitstoot van uw producten? Zijn uw producten gelinkt aan ontbossing en hoe kan dit worden verbeterd?

Tegelijkertijd wordt uw aanbod van agrarische producten bepaald door toekomstige ontwikkelingen als klimaatverandering. Sommige gebieden worden ernstig getroffen door een lagere productiviteit veroorzaakt door periodes van aanhoudende droogte en plaagbestrijding. Hoe kunt u deze risico's effectief opvangen en de economische weerbaarheid van boeren proactief verbeteren?

Duurzame handel: meer transparantie en duurzaamheid binnen de agro commodity ketens

In vijf bewezen stappen geven wij u nieuwe inzichten in deze vragen en meer. Of u er nu voor kiest om onze expertise in een paar of in alle vijf stappen te benutten, met onze cyclus voor duurzaamheidsbeheer kunt u altijd eenvoudiger uw duurzaamheidsdoelen behalen. We zijn actief in diverse leveringsketens (zoals thee, cacao, koffie, palmolie en soja) en op alle continenten.

Develop and review strategy

1. Duurzaamheidsstrategie ontwikkelen en beoordelen

We helpen uw duurzaamheidsdoelen aan te scherpen. Voortbouwend op onze kennis van de sector en van duurzaamheid brengen we prioriteit aan in onderwerpen die aangepakt moeten worden en selecteren we specifieke regio's en leveringsketens om ons op te focussen (bv. de milieueffecten van ontbossing door de productie van palmolie in Indonesië).

We kunnen ook scans uitvoeren die inzicht bieden in de status van uw huidige duurzaamheidsprestaties, zoals ketenanalyses. Dit resulteert in duurzaamheidsinzichten op hoofdlijnen die u tijdens uw volgende stappen begeleiden.

Producten om uw strategie vast te stellen:

Improvement plan

2. Verbeterplan

Op basis van uw routekaart formuleren we concrete verbeteringsopties, zoals trainingen en andere oefeningen om vaardigheden te ontwikkelen voor theeboeren om zo tot een duurzame productie te komen. We bieden ook een reeks aanbevolen interventies aan die ex-ante zijn getest op financiële kosten en baten, verwachte draagvlak en impact.

Producten voor een concreet actieplan:

Integrated monitoring system

3. Geïntegreerd monitoringssysteem

Zodra de interventies zijn gestart, beginnen we de voortgang te meten (jaarlijks, maandelijks of in real-time). We kunnen duurzaamheid op het niveau van een handelsportfolio volgen of ons concentreren op specifieke (risicovolle) plattelandsgebieden (bv. verbeteringen in arbeidsomstandigheden, ontbossing/herbebossing, inkomsten en productiviteit op boerenbedrijven).

We zorgen daarbij voor een monitoringsysteem dat de verschillende stappen richting duurzame verbetering volgt, van financiële investering en het bereik van programma’s met boeren tot het werkelijke effect op CO2-uitstoot, rurale leefomstandigheden en het algemene duurzaamheidsprofiel van het portfolio.

Via rapporten en presentaties wordt u regelmatig op de hoogte gebracht van de resultaten van onze monitoring. We laten ook uw real-time voortgang zien via individueel aangepaste dashboards en apps. Zo kunt u deze resultaten eenvoudig met uw partners delen.

Producten om op de hoogte te blijven:

Implementation

4. Implementatie

Tijdens de implementatie kunnen we u helpen met de ontwikkeling van trainingsprogramma's en andere oefeningen om vaardigheden te ontwikkelen die een positief effect hebben op milieuvriendelijke landbouw. We faciliteren ook dialogen binnen de waardeketen om tot uitvoerbare verbeteringen te komen.

Producten die aangeven wat er gebeurt en waarom:

Impact evaluation

5. Impactevaluatie

Tot slot kunnen we bepalen in hoeverre u uw duurzaamheidsdoelen heeft behaald en of u specifieke uitkomsten (bv. betere arbeidsomstandigheden) kunt koppelen aan de interventies. Dit helpt u de juiste conclusies te trekken.

We kunnen de kosten-effectiviteit van de interventies in kaart brengen. Op basis van onze uitgebreide ervaring met het uitvoeren van gedegen tussentijdse en eindevaluaties passen we met behulp van actuele technieken een onafhankelijke, rigoureuze evaluatie toe. Onze rapporten dienen als bewijs dat u op de juiste weg zit of aanwijzingen voor verbeteringen in uw duurzaamheidsplan. Hier gaan we op zoek naar een goede balans tussen maatschappelijke impact, investeringen en financiële baten.

Producten die aangeven in hoeverre u uw doelen heeft bereikt: