Klimaatverandering & duurzaamheid

Of u nu uw CO2-uitstoot binnen in de keten wilt verkleinen of uzelf beter wilt borgen voor de effecten van klimaatverandering op agro sourcing, Wageningen University & Research kan u ondersteunen bij deze complexe en urgente onderwerpen. Wij helpen bedrijven die effectief bezig zijn met het verbeteren van duurzaamheid binnen hun organisatie en leveringsketen om zo beter tegemoet te kunnen komen aan de eisen van klanten, consumenten, NGO's en overheden.

Een stapsgewijze aanpak voor een klimaat-neutrale keten en betere borging van agro sourcing voor de effecten van klimaatverandering.

Onze cyclus van duurzaamheidsmanagement bestaat uit vijf stappen die u helpen uw duurzaamheidsdoelen te behalen. We kunnen aanbevelingen voor toekomstige activiteiten geven door een concreet en haalbaar strategie- en interventieplan op maat op te stellen, door monitoring en toepassen van prikkels en door het evalueren van de uitkomsten hiervan. U kunt onze experts ook voor de afzonderlijke stappen inhuren.

De vraag naar veerkrachtige teelt biedt kansen

Tegelijkertijd bieden deze nieuwe omstandigheden tal van marktkansen. Nieuwe landbouwcondities vragen bijvoorbeeld om nieuwe zaden, gewasbescherming, precisielandbouwtechnieken, smart monitoring en mestproducten om landbouwsystemen veerkrachtiger te maken.

Efficiënt verlagen van uw CO2-uitstoot binnen de Agri & Food-keten

Ons team bestaat uit experts op het gebied van Life Cycle Assessment (LCA) en sectorspecialisten die een nulmeting voor uw CO2-uitstoot kunnen opstellen van hotspots in de waardeketen van farm inputs, gewassen, ingrediënten en consumentenproducten. Dit biedt een robustebasis voor de ontwikkeling van een gerichte klimaatstrategie.

We kunnen een interventieplan ontwerpen dat is afgestemd op sector, regio, keten en klimaatspecifieke omstandigheden. Dit plan wordt ex ante getest op effectiviteit, waarbij de financiële kosten en baten van strategieën voor beperking van de uitstoot van broeikasgassen, het vereiste niveau van samenwerking met stakeholders, de verwachte ondersteuning door boeren en de impact van dit alles tegen elkaar worden afgewogen.

Aanpassen van uw agri keten aan klimaatverandering

Minder stabiele weersomstandigheden (langere periodes van droogte, zwaardere regenval, etc.) hebben invloed op de productiviteit van gewasproductie en de rest van de keten. Hoe gaat u hiermee om en hoe kunt u effectieve partnerships binnen de keten smeden om het aanbod van landbouwproducten veilig te stellen?

Wij maken gebruik van mapping tools zoals de Global Detector en Water Risk-scans om veranderingen in landbouwproductie te onderzoeken en opties ter verbetering voor te dragen. Daarnaast kunnen we een effectief interventieplan ontwikkelen om kwetsbare links in uw leveringsketen te verbeteren.

Onze duurzaamheidsmanagement-cyclus

duurzaamheidsmanagement cyclus

Het is ook mogelijk om onze expertise voor een enkele stap in te huren.