Food and beverage producers

Levensmiddelen & duurzaamheid

Voorkeuren van consumenten verschuiven richting duurzamere producten en NGO's en overheden dringen steeds harder aan op veranderingen in maatschappelijke kwesties, zoals het verlagen van CO2-emissies, plastic afval en arbeidsomstandigheden in voedselketens. Tegelijkertijd zien werknemers binnen de levensmiddelenindustrie duurzaamheid steeds vaker als een peiler voor hun dagelijkse werkzaamheden. Dit zet duurzaamheid hoog op de agenda van internationale producenten van voedsel en ingrediënten.

Tot de nieuwe doelstellingen voor 2025-2030 behoren inmiddels ook verbeteringen op het gebied van CO2, water en leefomstandigheden in rurale gebieden en hebben betrekking op de gehele keten. Maar hoe beheert of beïnvloedt u duurzame inkoop op bij boeren en arbeiders in Afrika, Azië en Latijns-Amerika? En hoe meet u de voortgang van uw interventies en partnerships?

Wij helpen de levensmiddelensector met het maken van gerichte en haalbare stappen van duurzaamheidsdoelstellingen en betrouwbare monitoring van voortgang.

Wij geven u nieuwe inzichten in deze vragen en meer. Of u er nu voor kiest om onze expertise in een paar of in alle vijf stappen te benutten, wij helpen u uw duurzaamheidsdoelen te behalen.

Develop and review strategy

1. Duurzaamheidsstrategie ontwikkelen en beoordelen

Uw inspanningen om uw producten en leveringsketen te beheren hebben meer effect met een strategie die is afgepast op de voor u relevante producten, ketens, sectoren, regio's en duurzaamheidsthema's. Wij vertalen diverse uitdagingen in een relevante, ambitieuze en haalbare strategie, zoals het verbeteren van arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden, het verlagen van de hoeveelheid suiker en zout in producten en het toewerken naar klimaatneutraal.

Wij bieden een onderbouwde routekaart op hoofdlijnen en een nulmeting van uw huidige duurzaamheidsprestaties.

Producten om uw strategie vast te stellen:

Improvement plan

2. Verbeterplan

In deze fase vertalen we uw strategie in een verbeteringsplan en reiken we concrete interventieopties aan, zoals het reduceren van methaanemissies via training van boeren. Alle aanbevolen opties worden ex-ante getest op hun verwachte effectiviteit.

Het verbeterplan bevat kostenbatenanalyses voor iedere voorgestelde maatregel. We kijken ook naar de haalbaarheid en de mate van draagvlak van de verschillende stakeholders.

Producten voor een concreet actieplan:

Integrated monitoring system

3. Geïntegreerd monitoringsysteem

Na afronding en uitvoering van de aanbevolen interventies meten we de voortgang van de belangrijkste KPIs en van uw uiteindelijke duurzaamheidsdoel; bv. minder CO2-uitstoot, water stress of verpakkingsafval binnen uw keten.

Via rapporten en presentaties wordt u regelmatig op de hoogte gebracht van de resultaten van onze monitoring. We laten ook uw real-time voortgang zien via dashboards en apps. Zo kunt u deze resultaten eenvoudig intern met uw partners en stakeholders delen.

Producten waarmee u op de hoogte blijft:

Implementation

4. Implementatie

Tijdens het implementeren van de interventies kunnen we u cruciale en op feiten gebaseerde uitleg geven over de gemeten effecten. We beschikken over ervaring om gedrag en andere verandering  bij boerenbedrijven, waardeketens en consumenten te verklaren. Daarnaast kunnen we u helpen met de ontwikkeling van trainingsprogramma's om vaardigheden te ontwikkelen die een positief effect hebben op milieuvriendelijke landbouw.

We faciliteren ook dialogen binnen de waardeketen om tot uitvoerbare en breed-gedragen verbeteringen te komen.

Producten om verandering mogelijk te maken:

Impact evaluation

5. Impactevaluatie

Tot slot kunnen we bepalen in hoeverre u uw duurzaamheidsdoelen heeft behaald en of u specifieke uitkomsten (bv. veranderd consumentengedrag) kunt koppelen aan de interventies binnen uw programma’s. Dit helpt u de juiste conclusies te trekken.

We kunnen ook ons licht laten schijnen over de rendabiliteit van de interventies. Op basis van onze uitgebreide ervaring met het uitvoeren van solide tussentijdse en eindevaluaties passen we met behulp van actuele technieken een onafhankelijke, rigoureuze evaluatie toe.

De inzichten dienen als bewijs dat u op de juiste weg richting uw doel zit of dat u uw duurzaamheidsplan moet aanpassen. Hier gaan we op zoek naar een goede balans tussen maatschappelijke impact, investeringen en financiële kosten-baten.

Producten die u vertellen in hoeverre u uw doelen heeft bereikt:

Meer informatie over duurzaamheid