Oorlog in Oekraïne, voedselvoorziening en voedselzekerheid

Op donderdag 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Dit leidt niet alleen tot een humanitaire en militaire crisis, maar heeft ook gevolgen voor voedselprijzen en op termijn mogelijk de voedselvoorziening. Ook de Nederlandse en Europese agrofoodsectoren (inclusief verwerkende industrie) ondervinden de gevolgen van de oorlog of kunnen deze gaan ondervinden.

Het begin van een crisis wordt altijd gekenmerkt door veel onduidelijkheid en onzekerheid. Voor beslissers zowel bij overheden als ook bij individuele bedrijven (zowel multinationale ondernemingen als ook bij individuele bedrijven) zijn dit onzekere tijden. Er is dan ook veel behoefte aan betrouwbare informatie die beslissingen kan ondersteunen.

Effecten op de agro- productie en voedselzekerheid

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft aan Wageningen University & Research gevraagd de effecten van deze oorlog op de agro-productie en voedselzekerheid in kaart te brengen. Het gaat dan zowel om de gevolgen voor Nederland, de EU en wereldwijd en om de korte termijn (eerste 6 maanden) als de middellange tot lange termijn. Met het uitgevoerde en vooral nog uit te voeren onderzoek proberen we beslissers te ondersteunen door het geven van informatie en duiden van deze informatie. De weerslag van het onderzoek is te vinden op deze website, die iedere keer dat er nieuwe informatie beschikbaar is, zal worden bijgewerkt.

In de eerste fase van het onderzoek is een overzicht gemaakt van de handelsrelaties van de EU-27 met Oekraïne, Rusland en Belarus. Het overzicht hiervan is weergegeven in de Impactanalyse oorlog Oekraïne. Ook is een data-applicatie (dashboard) ontwikkeld waarmee gebruikers zelf voor hen relevante handelsdata kunnen opvragen.

Er is veel behoefte aan meer inzicht in de impact van de Russische oorlog in Ukraine op voedselzekerheid in ontwikkelingslanden. Daarom hebben Wageningen Centre for Development Innovation, KUNO en Netherlands Food Partnership, in samenwerking met verschillende partners uit de humanitaire en ontwikkelingshulpsector, vier scenario’s ontwikkeld die inzicht geven in potentiële gevolgen van de oorlog op deze landen.