Agrarische prijzen

Wageningen Economic Research verzamelt met medewerking van de toeleverende en verwerkende industrie en de handel al tientallen jaren de prijzen van de belangrijkste agrarische producten en productiemiddelen.

De prijsverzameling is een onderdeel van de WOT-unit Centrum voor Economische Informatievoorziening (CEI). De activiteiten van het CEI worden gefinancierd door het ministerie van EZ.

Historisch en actueel

In de databank zijn de prijzen van de afgelopen decennia van de belangrijkste agrarische producten opgenomen. Ook aan de actuele kant worden regelmatig aanvullingen gedaan: maandelijks vinden aanvullingen plaats met de nieuwste prijzen. Voor de meeste producten geldt dat de prijzen van een maand maximaal 2 maanden na afloop van die maand beschikbaar komen. Voor sommige producten is dat tijdsverschil kleiner; dit is onder andere afhankelijk van de manier van aanleveren van de basisinformatie.

Beschikbaarheid Agrarische maandprijzen

Deze kunt u per rubriek vinden in de databank worden gebruikt.