Bedrijveninformatienet

Het Bedrijveninformatienet is een panel van ongeveer 1.500 land- en tuinbouwbedrijven, 100 visserij- en 150 particuliere bosbouwbedrijven. De gegevensverzameling en -publicatie maken onderdeel uit van de WOT-unit Centrum voor Economische Informatievoorziening (CEI).

De activiteiten van het CEI worden gefinancieerd door het ministerie van Economische Zaken.

Representatief voor agrarische sector

Het panel binnen de land- en tuinbouw representeert de bedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst. De hele kleine bedrijven worden dus niet gerepresenteerd. De opgenomen land- en tuinbouwbedrijven vertegenwoordigden in 2016 ongeveer 85% van alle bedrijven uit de Landbouwtelling en ruim 99% van de totale agrarische productie (gemeten in Standaardopbrengst).

Naar de groepsresultaten

De resultaten van groepen bedrijven worden gepubliceerd op onze website www.agrimatie.nl. Daar wordt een deel van de informatie van een analyse voorzien en een ander deel wordt alleen cijfermatig in de vorm van dynamische tabellen gepresenteerd.

Het is onder strikte voorwaarden mogelijk om inzicht te verkrijgen in (anonieme) individuele bedrijfsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Zie de pagina Beschikbaarstelling gegevens voor meer informatie.

Heeft u vragen over de resultaten van de groepen bedrijven of gebruikte definities, dan kunt u contact opnemen met Walter van Everdingen. Ook is informatie beschikbaar in diverse rapporten: