Cijfers over pluimvee

De pluimveehouderij is een relatief kleine economische sector in Nederland en erg divers van aard. Onze experts volgen de ontwikkelingen in deze sector op de voet en zorgen hierbij voor data en duiding.

De gespecialiseerde pluimveebedrijven houden het grootste deel (bijna 90%) van de pluimveestapel. 

De belangrijkste bedrijfstypen zijn:

 • legkippenbedrijven
  • leghennen voor de productie van consumptie-eieren
  • leeskuikenouderdieren voor de productie van broedeieren in de slachtsector
 • slachtpluimveebedrijven
  • vleeskuikenbedrijven
  • kalkoenenbedrijven
  • eendenbedrijven
  • parelhoenderbedrijven

Huisvestingssystemen

Binnen de legsector is er een grote variatie tussen huisvestingssystemen zoals leghennen in koloniehuisvesting, scharrelhennen met en zonder uitloop en biologische leghennen. De laatste jaren zijn ook in de vleeskuikensector de alternatieve houderijsystemen in opkomst, zoals scharrelvleeskuikens en biologische vleeskuikens.