Cijfers over vleeskalverhouderij

Onze experts volgen de ontwikkelingen in de kalfsvleessector op de voet en zorgen hierbij voor data en duiding. De sector bestaat uit twee deelsectoren: wit of blank vlees en rosévlees.

De witvleesproductie is het meest omvangrijk, maar de rosékalfsvleesproductie is de laatste jaren duidelijk gegroeid. Kalfsvlees vormt een specifiek marktsegment binnen de markt van rundvlees.

De Europese productie van rundvlees heeft een ongeveer tienmaal zo grote omvang als de productie van kalfsvlees. De EU is sinds enkele jaren netto-importeur van rundvlees. De productie van kalfsvlees in de EU is de afgelopen periode afgenomen door de melkquotering, waardoor de rundveestapel geleidelijk kromp.

Door de veranderde marktsituatie zijn de prijzen van slachtvee de laatste jaren gestegen, na een periode dat deze prijzen onder druk stonden door de veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en de BSE- en MKZ-affaires.

Hoge kwaliteit en de belangrijke exportpositie

Nederland is na Frankrijk de grootste producent van kalfsvlees in de EU en staat bekend om haar hoge en constante kwaliteit en de belangrijke exportpositie. De Nederlandse kalfsvleessector voor blank kalfsvlees blijft de komende jaren de meest concurrentiekrachtige van Europa dankzij een sterke verticale integratie, het hoogwaardige productiecluster en nauwe banden met retailers - ondanks uitdagingen op het vlak van verzadigde markten en de mogelijke invoering van een flat-rate systeem.

Publicaties

Recente publicaties

Kijk voor meer publicaties in Research@WUR.

Internationaal netwerk

Internationaal werkt Wageningen Economic Research veelal samen met het Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) en L’Institut de l’Elevage (IDELE) als het gaat om kalfsvleesonderzoek.