Project

Agrifoodmonitor 2020

De Agrifoodmonitor is een van de weinige studies die inzicht geeft in hoe consumenten tegen de agrifoodsector aankijken. Daarnaast geeft de Agrifoodmonitor inzicht in de vraag of de waardering over de tijd veranderd, en waar deze waardering vandaan komt. De Agrifoodmonitor is daarmee bij uitstek geschikt om grote trends en verschuiving over de tijd in beeld te brengen.  

Wageningen Economic Research heeft in 2012 de Agrifoodmonitor ontwikkeld en deze monitor wordt sindsdien elke twee jaar uitgevoerd om de waardering van de agrifoodsector te monitoren. Op basis van de maatschappelijke opgaven en een kritische blik op de reeds uitgevoerde peilingen zullen we in dit project de Agrifoodmonitor updaten, aanpassen en een nieuwe peiling uitvoeren.

De kern van de monitor zal gelijk blijven aan voorgaande jaren. Dit omdat de vergelijking over jaren een zeer waardevol aspect van de monitor is. Daarnaast zullen we de monitor verder verbreden en uitdiepen om zo een aantal relevante aspecten toe te voegen aan de monitor die helpen meer inzicht te krijgen in hoe de waardering van de agrifoodsector tot stand komt en aangrijpingspunten bieden de waardering te versterken of verhogen. Aan de Agrifoodmonitor 2020 zal de waardering van voedsel en duurzaamheid van voedsel ook worden toegevoegd vanuit verschillende perspectieven (zoals boer, burger, consument, en tijdsgeest).

Publicaties