Project

Agrohandel en markttoegang voor voedselzekerheid in Afrika

De agrovoedingsmarkten in Afrika zijn niet goed geïntegreerd op lokaal, regionaal en internationaal niveau. Handelsbarrières belemmeren de import en export en de ontwikkeling van de waardeketen. Een betere markttoegang via handel kan het inkomen en het algemene welzijn ten goede komen. Tegelijkertijd kan de voedselzekerheid worden verbeterd door de mensen in Afrika te voorzien van voldoende voedzame levensmiddelen tegen eerlijke prijzen.

Marktintegratie voor Afrikaanse landen

Het project ‘The Agricultural Trade and Market Access for Food Security’ (ATMA4FS) wil inzicht geven in de kansen en uitdagingen op het gebied van marktintegratie voor Afrikaanse landen op lokaal, regionaal en internationaal niveau. Daartoe onderzoekt het project de relatie tussen marktintegratie en handelsovereenkomsten, niet-tarifaire maatregelen (bijv. sanitaire en fytosanitaire maatregelen, technische handelsbelemmeringen en douaneprocedures), particuliere normen, prijsontwikkelingen en -volatiliteit, en marktlogistiek/infrastructuur en instellingen.

Verkenning van de handelsbetrekkingen tussen de EU en Afrika

Aan de hand van casestudy’s uit drie Afrikaanse landen (Senegal, Ghana en Zuid-Afrika) en twee Afrikaanse handelsregio’s (de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, ECOWAS, en de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika, SADC) worden de handelsbetrekkingen tussen de EU en Afrika verkend, waarbij de nadruk ligt op drie productcategorieën die van belang zijn voor de huidige en potentiële Afrikaanse handel: vers fruit en verse groenten, graanproducten en vlees.