Nieuws

Blockchain in de sierteelt: Bijeenkomst over data delen in de tuinbouw

Gepubliceerd op
9 april 2021

In de online bijeenkomst “Data delen in de tuinbouw” van Floricode en Tuinbouw Digitaal op 13 april gaan data experts met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en de wenselijkheid van data delen. Blockchain expert Lan van Wassenaer van Wageningen University & Research spreekt over de transparantie die blockchain de tuinbouw kan bieden. Van Wassenaer: “Onze visie is dat in een blockchain-netwerk deelnemers met de juiste autorisaties met één druk op de knop alle relevante informatie over een partij potplanten kunnen delen en inzien over de hele keten heen.”

Al jaren wisselen bedrijven in de tuinbouwsector data uit, bespreken en analyseren deze. In studieclubs en gewascoöperaties delen zij data over bijvoorbeeld teeltstrategie, kasklimaat, voeding, arbeid, gewasbescherming, en meer. En door toenemende digitalisatie in de tuinbouw verzamelen en delen bedrijven steeds meer gegevens. Denk hierbij niet alleen aan aanbiedingen, orders en leveringen, maar ook aan data over duurzaamheid en certificeringen.

Blockchain voor de tuinbouw

In de tuinbouw zijn meerdere platforms actief waarbij bedrijven data met elkaar delen. Ook ontstaan er mogelijkheden om deze data met moderne ICT-hulpmiddelen te analyseren om tot nieuwe inzichten te komen. Blockchain technologie (BCT) is zo’n hulpmiddel. In BCT worden alle deelnemers aan een (tuinbouw-)keten gekoppeld in een netwerk waarbinnen zij betrouwbaar informatie kunnen delen en opvragen. Hiermee is het mogelijk om SMART-inzichten of ‘business intelligence’ te genereren middels bijvoorbeeld ‘big data-analyses’. Van Wassenaer: “Met blockchain kun je transparantie en duurzaamheid op een gecontroleerde manier verbeteren.”

In het PPS-project “Blockchain voor Automated Compliance” onderzoeken Addenda, Royal FloraHolland, Floricode, Mprise en Wageningen University & Research hoe BCT de sierteelt transparantie kan bieden. Met deze techniek zouden veredelaars, telers, handelaren, en andere partijen in de sierteelt uiteindelijk alle informatie over een partij planten kunnen inzien. Een teler levert dan bijvoorbeeld informatie aan over de toegepaste gewasbescherming en een certificeerder het audit-resultaat, waardoor een handelaar of consument weet welke stappen zijn partij heeft doorlopen. Het onderzoek heeft geresulteerd in twee prototype blockchain-toepassingen: Flori-Chain en AGF-Chain.

Vervolgstappen van Flori-Chain

In de factsheet “Flori-Chain: Transparantie in duurzame sierteelt” beschrijft projectleider van Wassenaer de visie van Flori-Chain en de status van het prototype. “De factsheet is bedoeld om te laten zien wat Flori-Chain is, waarom we het ontwikkelen, en wat de vervolgstappen zijn”, licht van Wassenaer toe. “We zijn nog volop in ontwikkeling, dus als je meer wilt weten of mee wilt werken kan dat zeker!” Momenteel is het voor deelnemende ketenpartijen al mogelijk om middelengebruik te registreren en op te vragen. Denk hierbij aan middelen voor gewasbescherming.

Van Wassenaer zal op 13 april tijdens de webinar “Data delen in de tuinbouw” Flori-Chain en AGF-Chain presenteren. AGF-Chain is toepassing van blockchain vergelijkbaar met Flori-Chain, maar dan op de aardappelen-groente-fruit sector. “Aan de hand van deze twee voorbeelden laten we zien hoe blockchain kan helpen bij het delen van data”, vertelt van Wassenaer.

Afspraken over het delen van data

Daarnaast gaan van Wassenaer en andere data experts tijdens de webinar met elkaar in gesprek over de zin en onzin van data delen in de sector. Ondanks de snelle digitalisering in de tuinbouw zijn er namelijk vaak nog geen duidelijke afspraken gemaakt over eigendom van data, het verwerken van data en wat er met de resultaten gedaan mag worden. Mogen bedrijven geld verdienen aan data?

De kans bestaat dat bedrijven op een gegeven moment door de vele initiatieven en systemen geen overzicht meer hebben wie welke data van hen ontvangt en wat daarmee gebeurt. Denk aan data uit klimaat- en voedingscomputers, registratiegegevens over gewasbescherming en bemesting, certificaten, en aanbod en orders. Volgens Floricode en Tuinbouw Digitaal moeten bedrijven makkelijker zicht krijgen op de weg die hun data afleggen. Ze moeten zelf ‘aan de knoppen kunnen zitten’ en daarmee regie houden over hun gegevens. Wat van Wassenaer betreft kan iedereen daarbij helpen in het ontwikkelen van blockchain voor de tuinbouw: “join the movement!”

Lees de factsheet “Flori-chain: Transparantie in duurzame sierteelt” [pdf]