Nieuws

Coronamaatregelen bedreigen voedselzekerheid armste landen

Gepubliceerd op
1 mei 2020

De toegang tot voedsel in lage- en middeninkomenslanden loopt risico’s als gevolg van het coronavirus. Dat blijkt uit een recente verkenning door onderzoekers van Wageningen University & Research. Vervolgonderzoek is nodig om de ontdekte trends te duiden.

De voedselsystemen in deze landen zijn, ook zonder coronavirus, kwetsbaar. Volgens de onderzoekers is het probleem niet zozeer de productie van voedsel. Om dat voedsel te verspreiden is de toegang tot markten, instellingen en sociale netwerken belangrijk. En juist die zijn getroffen door maatregelen om de verspreiding van Covid-19 in te dammen. Een treffend voorbeeld is dat veel kinderen in deze landen op school te eten krijgen. Nu ook deze gesloten zijn, missen zij een belangrijk deel van hun dieet.

De verkenning werd gedaan onder een beperkt aantal (31) veldwetenschappers in 18 landen in Azië, Sub-Sahara-Afrika en Latijns-Amerika.

  • Voedselmarkten hebben mogelijk te maken met beperkte aanvoer en import van voedsel door handelsbeperkingen. Het niet kunnen exporteren van voedsel heeft bovendien economische gevolgen.
  • Beschikbaarheid van voedsel zal in stedelijke gebieden naar verwachting afnemen. Met name verse groenten en fruit (alle landen) en dierlijke producten (sommige landen).
  • Het sluiten van (super)markten, wachtrijen en regels die het houden van afstand afdwingen, beperken bovendien de toegang tot voedsel.
  • In alle betrokken landen zijn de scholen gesloten. In sommige landen zijn schoolmaaltijden een belangrijke bron van gezonde nutriënten voor kinderen. Dit zal mogelijk een negatief effect hebben op het dieet van deze kinderen.

Als gevolg van deze trends verwachten de onderzoekers dat noodhulp nodig zal zijn om de voedselsystemen in deze landen in stand te houden.