Nieuws

Eiersector EU niet concurrerend met Oekraïne en de VS

article_published_on_label
17 januari 2023

Invoerheffingen beschermen de Europese eiersector tegen grote invoervolumes uit derde landen. Als vrijhandelsoverleg met niet-EU-landen resulteert in verlaging of afschaffing van invoerheffingen, is de concurrentie van niet-EU-landen een bedreiging, vooral voor het product eipoeder. In een scenario met 50% lagere invoerheffingen kunnen Oekraïne en de VS heelei-poeder leveren tegen een lagere prijs vergeleken met de Europese eiersector.

In een scenario met 50% lagere invoerheffingen en een 10% lagere wisselkoers voor de niet-EU-valuta's, liggen de aanbiedingsprijzen van eipoeder uit Oekraïne, de VS en ook Argentinië en India onder het gemiddelde EU-niveau. Het slechtste scenario is er een zonder invoerheffingen en een 10% lagere wisselkoers voor de niet-EU-valuta's. Volgens dit scenario zijn alle niet-EU-landen zeer goedkope leveranciers van heeleipoeder aan de EU-markt. De aanbiedingsprijzen liggen dan mogelijk 16% (Argentinië), 20% (India) tot zelfs 24% (Oekraïne en de VS) onder het gemiddelde EU-niveau.

Deze bevindingen staan beschreven in een onderzoek dat Wageningen University & Research heeft verricht voor de European Egg Packers and Traders Association (EEPTA) en de European Egg Processors Association (EEPA). Uit het onderzoeksverslag blijkt welke gevolgen een verlaging of afschaffing van de invoerheffingen heeft voor het concurrentievermogen van de eiersector in de EU, zowel voor schaaleieren als voor heelei-poeder.

Vergelijking productiekosten schaaleieren en eipoeder

De kosten van schaaleieren geproduceerd in verrijkte kooien in de EU bedroegen in 2021 gemiddeld € 0,99 per kilo eieren. In de belangrijkste eierproducerende landen varieerden de productiekosten van schaaleieren in 2021 van € 1,01 in Duitsland tot € 0,96 per kilo eieren in Polen. Vergeleken met het gemiddelde niveau binnen de EU waren de productiekosten voor schaaleieren in 2021 lager in de VS (-21%), Oekraïne (-19%), Argentinië (-14%) en India (-15%).

Voor heelei-poeder waren de niet-EU-landen ook zeer concurrerend. Vergeleken met het gemiddelde niveau binnen de EU waren de productiekosten voor heeleipoeder in 2021 lager in de VS (-19%), Oekraïne (-17%), Argentinië (-12%) en India (-15%). Omdat de vervoerskosten voor poeder laag zijn, is de aanbiedingsprijs voor heelei-poeder uit derde landen relatief laag. De huidige invoerheffingen beschermen de EU voor invoer vanuit deze landen.

Europese wetgeving voor eierproducenten

In de EU moeten eierproducenten voldoen aan de Europese wetgeving inzake dierenwelzijn, milieubescherming en voedselveiligheid. De extra kosten die rechtstreeks verband houden met de Europese wetgeving worden, uitgaande van de situatie in 2021, geraamd op 14% van de totale productiekosten van eieren voor de pluimveehouder. De extra kosten voor het houden van leghennen in verrijkte kooien (met 750 cm2 per hen) nemen een groot deel van deze stijging voor hun rekening. In Argentinië, India en Oekraïne is er geen wetgeving inzake dierenwelzijn en worden leghennen gehuisvest in conventionele kooien met een ruimte van ongeveer 400 cm2 per hen. Ook op het gebied van milieubescherming en voedselveiligheid hebben Oekraïne, India en Argentinië minder strenge of geen wetgeving.