Showcase

Gezondere eetomgeving in en rondom scholen

Vanuit Jongeren Op Gezond Gewicht-gemeenten (JOGG) komt regelmatig de vraag hoe om te gaan met het ongezonde voedingsaanbod rondom scholen voor voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zeker in relatie met de Gezonde Schoolkantine: de school heeft zelf het voedingsaanbod op orde en ziet vervolgens de leerlingen of studenten alsnog bij omliggende eetgelegenheden of supermarkten ongezonde voeding kopen en consumeren.

Een ongewenste situatie voor de school, de cateraar en de leerling. In deze casus onderzoeken we de mogelijkheden om in de omgeving van de school te komen tot een gezonder aanbod van voedsel.

Doel en aanpak

Het doel van deze pilot is het ontwikkelen van een aanpak, als onderdeel van de JOGG-aanpak, om de eetomgeving in en rondom vo- en mbo-scholen binnen alle (JOGG-)gemeenten structureel nog gezonder te maken, zodat vo-leerlingen en mbo-studenten gezondere voedingskeuzes maken tijdens een schooldag. Dit doen we door in te zetten op, en verbinding te leggen tussen de drie sporen uit het Raamwerk Eetomgeving Scholen.

Zowel binnen de school, in de schoolkantine, als ook rondom de school bij aangrenzende eetgelegenheden zoals lunchrooms en supermarkten. Samen met Greendish en het Voedingscentrum worden interventies ontworpen met en voor voedselaanbieders en worden door de WUR de effecten gemonitord.

De beoogde impact

Deze pilot geeft naar verwachting nieuwe inzichten over de mogelijkheden om in (de omgeving van) scholen het voedingsaanbod gezonder te maken. Daarmee wil het JOGG, in samenwerking met de deelnemende partners, gemeenten inspiratie en advies geven om jongeren gezonder te laten eten en daarmee een gezonde leefstijl te stimuleren. Na het toetsen van deze integrale aanpak in drie Pilot-gemeenten, krijgt deze op landelijk niveau een vervolg.


Deze casus is onderdeel van het project 'Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca'.