Nieuws

Goed bezig met kringlooplandbouw? Met Kritische Prestatie-indicatoren is dat straks meetbaar

article_published_on_label
9 maart 2021

In een nieuwe samenwerking gaan Wageningen University & Research, het Louis Bolk Instituut en adviesbureau Boerenverstand bouwen aan een systeem om de voortgang in kringlooplandbouw op het boerenbedrijf te kunnen monitoren. Het wordt daardoor mogelijk om boeren die vooruitgang boeken te belonen. Het kennisconsortium gaat de komende jaren daartoe een integrale set kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) voor Kringlooplandbouw testen in de praktijk.

In discussies over duurzame kringlooplandbouw gaat het regelmatig over het belang van langetermijndoelen, integrale aanpak en verdienmodellen. Met andere woorden, boeren willen weten waar ze op de lange termijn aan toe zijn wat betreft het overheidsbeleid. Het sturen op losse dossiers is daarin vaak niet effectief. Het is logischer om op het boerenbedrijf in samenhang te werken aan bodem, water, biodiversiteit en klimaat. Daarnaast zou je kunnen denken aan het financieel belonen van boeren als ze duurzaamheidsprestaties leveren.

Duidelijkheid met prestatie-indicatoren

Ondernemers hebben duidelijkheid nodig en een set integrale kritische prestatie-indicatoren kan hierbij helpen. Op dit moment sturen beleid en ketenpartners vaak op losse thema’s. En dat zorgt voor onrust en onzekerheid. Eigenaar van Boerenverstand, Frank Verhoeven, zegt hierover: “Op het boerenbedrijf komen alle opgaven samen. De boer schreeuwt om duidelijkheid. Wij werken aan een goed werkend KPI-systeem dat die duidelijkheid biedt."

Ondernemersvrijheid verhogen

Goed werkende kritische prestatie-indicatoren helpen om de regeldruk te verminderen. Agrarische ondernemers hebben veel last van maatregelen en voorschriften. Door meer te sturen op doelen en het monitoren van bedrijfsresultaten, kan je daar wat aan doen. Ondernemers kunnen zelf bepalen op welke manier en hoe ambitieus ze willen presteren op de duurzaamheidsthema’s die spelen op het bedrijf.

Belonen duurzaamheidsprestaties

Als de duurzame prestaties die agrarische ondernemers leveren aantoonbaar zijn kunnen afnemers, maatschappelijke partijen en de overheid dat makkelijker financieel belonen. Gebiedscoördinator en oud-burgemeester Wouter de Jong zegt er het volgende over: “We willen een bijdrage leveren aan een landbouwbeleid dat stuurt op doelen in plaats van middelen en dat boeren beloont met een eerlijke prijs voor duurzame prestaties.”

Samenwerking bouwt voort op lopende projecten

Er zijn al kritische prestatie-indicatoren in de zuivel en in de akkerbouw. Dit project bouwt voort op ervaringen in die sectoren en ontwikkelt en testen de indicatoren met de praktijk in de experimenteergebieden voor kringlooplandbouw. Deze gebieden zijn aangewezen door de minister en bieden boeren de ruimte om tijdelijk af te wijken van regelgeving om te kunnen experimenteren met kringlooplandbouw.

Dit project levert een basis KPI-k-set die inzetbaar is voor meerdere duurzaamheidsdoelen en sectoren in meerdere regio’s. Projectleider Anne Charlotte Hoes van Wageningen University & Research is blij met de samenwerking:Het kennisconsortium van LBI, boerenverstand en WUR een mooie mix van denkers en doeners. Beide hebben we heel hard nodig om dit veelbelovende KPI-k-instrument te realiseren.”

De voortgang en resultaten van dit project staan op: www.wur.nl/kpi.