Project

Healthy Dutch Caribbean Islands

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een natuurinclusieve economie op St. Eustatius. Dit betekent een combinatie van natuurherstel, bedrijfsherstel en de ontwikkeling van een gezonde, veerkrachtige gemeenschap door een integrale aanpak. 

Natuur is van cruciaal belang voor de Caribisch-Nederlandse samenleving. Duurzaam natuurbehoud is noodzakelijk om een daling te voorkomen van het BNP tot 40-70% in de komende 10-30 jaar. Doel van dit project is herstel van natuur, herstel van bedrijvigheid en de ontwikkeling van een gezonde gemeenschap door gebruik te maken van een integrale aanpak. Het Bolk-model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving zal worden aangevuld met de WEcR-aanpak voor het verkennen en ontwikkelen van business modellen die gericht zijn op het creëren van zelfvoorzienende systemen. Dit gebeurt op een interactieve manier, waarbij gebruik wordt gemaakt van een 'canvas' benadering waarbij alle samenhangende bouwstenen van een business model worden beschreven in één overzicht.

Nieuwe bedrijfsmodellen en financieringsmogelijkheden zullen gezamenlijk worden verkend en ontwikkeld met de betrokken stakeholders, zowel privaat, publiek, NGO's als gelinkt aan de gemeenschap van de mensen. De resultaten zijn veerkrachtige en duurzame bedrijfsmodellen, met een sterke band met natuurbehoud.

Publicaties