Nieuws

In gesprek met biologische sector over data delen voor digitale massabalans

Gepubliceerd op
15 december 2021

Op uitnodiging van Wageningen Economic Research (WEcR) heeft een aantal biologische akkerbouwers, melkveehouders en hun afnemers, op 25 oktober 2021 een open gesprek gevoerd met Skal en onderzoekers van Wageningen Research.

Bij deze workshop werden de mogelijkheden van en bereidheid tot het delen van data vanuit de praktijksituatie besproken. De gesprekken werden gevoerd onder leiding van Bionext. De centrale vraag was: wat betekent het als digitale gegevens van deze ondernemers gedeeld worden? “Als de administratieve zaken vooraf aan de inspectie door Skal al digitaal getoetst zijn, is er wellicht meer ruimte voor het rondje stal”, aldus een deelnemer.

Onderzoeksproject

De workshop maakt deel uit van een meerjarig onderzoeksproject, “digitalisering massabalans”. Dit project is weer onderdeel van een groter programma Precisielandbouw 4.0 geleid door Wageningen University & Research (WUR). Het doel van het onderzoek is om in de toekomst een eenduidige en kwalitatieve digitale massabalans te formuleren. Daarnaast moet het project inzicht geven in de beschikbare digitale databronnen om tot deze digitale massabalans te komen. Te denken valt aan databronnen als administratieve gegevens (zoals aantallen, liters) en perceelregistratie, maar ook externe digitale bronnen, zoals algemene weersomstandigheden, die hieraan een bijdrage kunnen leveren.

Data delen

Het is wenselijk dat een digitale massabalans minder bureau uren tot gevolg zou hebben en dat er meer tijd is voor de inspectie bij de boer ter plaatse. Het werd belangrijk gevonden om in een vroeg stadium te kunnen verklaren welke factoren invloed hebben gehad op de massabalans. Data eigenaarschap werd ook genoemd als aandachtspunt. Het project moet antwoord gaan geven op de vraag op welke manier de boer toestemming kan verlenen voor het delen van gegevens.

Skal Biocontrole

De deelname aan dit onderzoeksproject past in de meerjarenvisie van Skal. Eén van de vijf uitgangspunten is het zo laag mogelijk houden van de kosten van certificering en toezicht door vernieuwing en digitalisering. Ook sluit het aan op de eisen die vanuit de EU worden gesteld op het gebied van digitalisering.

Deelnemers hebben de workshop positief ervaren. De ingebrachte meningen en ideeën zijn van belang voor het vervolg van het onderzoeksproject. De workshop geeft genoeg handvatten voor het modelleren en organiseren van de eerste databronnen.